BA (Hons) Interior Architecture
and Design

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinto antaa osaamisen kauniin, innovatiivisen ja toimivan sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun luomiseen erilaisia käyttöympäristöjä ajatellen. Raikkaiden ja rohkeiden lähestymiskulmien kautta etsitään inspiraatiota tilojen suunnitteluun muun muassa tulevien trendien, taiteen ja skandinaavisen arkkitehtuurin parista.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinnon tasokkaat opintosisällöt sekä opiskelijoita rohkaisevat suomalaiset ja kansainväliset luennoitsijat tuovat varmuuden niin tekniseen kuin luovaan työskentelyynkin liittyen. Opintojen aikana perehdytään muun muassa tilojen luonnosteluun, yksityisten ja julkisten tilojen suunnitteluprosessiin, asiakkaiden kanssa toimimiseen, sisustusarkkitehtuurissa käytettäviin materiaaleihin, alalla tarvittavaan kaupalliseen ja juridiseen osaamiseen, kestävän kehityksen periaatteisiin, arkkitehtuurin perusteisiin, suunnitteluohjelmistojen käyttöön sekä huonekalumuotoiluun.

Helsinki Design Schoolin Sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun korkeakoulututkintoon voit hakea Kelan opintotukea ja opintolainaa. Opiskelet koulutuksen ensimmäisen kolmanneksen suomen kielellä ja saat omaan opiskeluusi varmuutta. Opintoihin voit hakea ilman pääsykoetta. Saat virallisen alemman korkeakoulututkinnon suorittamalla kolmen vuoden opintoja vastaavat opintosisällöt kahdessa kalenterivuodessa!

Tutkinto: BA (Hons) Interior Architecture and Design (Taiteen kandidaatti)

Korkeakoulu: Helsinki Design School - Higher Education

Tutkinnon myöntäjä: University of Buckingham

Koulutuksen kesto: Kaksi vuotta, kokopäiväinen opiskelu, Fast-track

Laajuus: 180 opintopistettä (180 ECTS)

Ajankohta: Alkaa syksyllä 2022. Tarkempi opintojen aloitusajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opetuskieli: suomi ja englanti

Koulutusala: Taiteiden ala (Relevant subject benchmark statement (SBS): Art and Design / QAA), FHEQ Level 6)

Hakukelpoisuus: Yleinen korkeakoulukelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on Suomen ylioppilastutkinnon Cum Laude -arvosana englannin kielestä (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS kielitestin tulos 6.5.

Quality of Living, Inspirational Visits & The Future of Interior Architecture

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinnossa perehdytään siihen, kuinka elämisen laatua voidaan lisätä ammattimaisella ja näkemyksellisellä sisustusarkkitehtuurilla ja -suunnittelulla. Materiaalien, ympäristön, käytännöllisyyden, sosiaalisten ja kulttuurillisten tekijöiden ymmärtäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen suunnittelutyön, joka huomioi tilasuunnittelun tarkoitukset ja päämäärät. Elämyksellistä oppimiskokemusta vahvistavat muun muassa kiinnostavat vierailevat luennoitsijat sekä alan yrityksiä edustavat ammattilaiset, workshop-työskentely ja vierailut alan tapahtumiin, taidegallerioihin sekä näyttelyihin.

Opiskelijat saavat taidot sisustusarkkitehtuurissa vaadittavaan osaamiseen, kuten käsin piirtämiseen ja luonnosteluun, sekä CAD-ohjelmistojen käyttöön ja mallintamiseen. Opintojen aikana syvennytään muun muassa arkkitehtuurin perusteisiin, mittakaavaan ja mittasuhteisiin, muotoihin, valoon, elementteihin, sommitteluun sekä tunnelman luomiseen.

Sisustusarkkitehtuurin sekä arkkitehtuurin historian, nykypäivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksien ymmärtäminen luo pohjan visuaalisen sekä esteettisen ajattelun kehittämiseen, sekä ekologisten arvojen soveltamiseen omassa suunnittelutyössä.

Creative Process, Software Skills & Home Interiors

Opintojen aikana perehdytään luovaan prosessiin ja ajatteluun sekä niiden vahvistamiseen. Visuaalisen kommunikoinnin taitoja kehitetään harjoittelemalla graafisen suunnittelun perusteita ja hyödyntämällä Photoshop- ja InDesign-ohjelmistoja muun muassa presentaatioiden luomisessa.

CAD- ja SketchUp-ohjelmistotaitoja ammattimaisten tilasuunnitelmien luonnostelussa, piirtämisessä ja presentoinnissa syvennetään opintojen edetessä. Ensimmäisen opintovuoden lopussa toteutettava Promotional Portfolio antaa opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa opittuja aiheita sekä ohjelmisto-osaamista.

Yksityiskotien suunnitteluun liittyen perehdytään muun muassa materiaali- ja värivalintoihin, valaistukseen, ekologisiin näkökulmiin sekä ennen kaikkea esteettisiin yksityiskohtiin ja tunnelmallisten tilojen luomiseen. Opiskelijat vahvistavat omaa suunnittelijaindentiteettiään ja suunnittelevat kauniita sekä käyttäjäystävällisiä koteja etsien myös uudenlaisia, omaperäisiä ja rohkeita sisustusratkaisuja. Kokonaisvaltaiseen suunnitteluprosessin hallintaan liittyen syvennytään myös projektinjohtamiseen sekä budjetointiin.

Opiskelijat saavat ammattimaisen osaamisen valaistussuunnitelmien ja monipuolisten valaistusratkaisujen toteuttamiseen. Kiintokalusteiden suunnittelussa sekä huonekalumuotoilun opinnoissa hyödynnetään opittuja ohjelmistotaitoja, sekä luodaan muun muassa fyysisiä pienoismalleja. Valaistussuunnittelu- sekä muotoiluosaamista opiskelijat voivat hyödyntää niin yksityis- kuin julkistenkin tilojen suunnittelussa.

Arkkitehtuurin perusopinnot johdattavat arkkitehtuurin eri aikakausien ja suuntausten pariin. Tutuksi tulevat muun muassa skandinaavinen arkkitehtuuri sekä sen vahva yhteys pohjoiseen luontoon. Osana arkkitehtuurin opintoja perehdytään esimerkiksi sisustusarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin yhtymäkohtiin sekä rakennusoppiin. Opiskelijat saavat osaamisen niin paloturvallisuuteen kuin lupakäytäntöihinkin liittyen. Arkkitehtuurin opinnot tuovat varmuutta myös osana suunnittelutiimiä toimimiseen arkkitehdin ja muiden rakennusprojekteihin osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Business Knowledge & Rewarding Career as an Interior Architect

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinto antaa valmistuville opiskelijoille vahvaa alaan liittyvää kaupallista osaamista. Opintojen aikana perehdytään muun muassa markkinointiin, toimeksiantojen vastaanottamiseen ja toteuttamiseen, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä oman luovan työn hinnoitteluun.

Final Project on opiskelijan tekemä lopputyö (kandidaatin tutkielma) valitusta sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun aihealueesta. Final Projectin aikana opiskelijat pääsevät vahvistamaan ja kehittämään omaa luovaa tekemistä, tuomaan esille visuaalista ja esteettistä osaamistaan sekä tyyliä, ja ilmaisemaan omaa suunnittelijaidentiteettiään. Final Project antaa myös mahdollisuuden näyttää osaamista kestävän kehityksen, kaupallisten näkökulmien sekä yrittäjyystaitojen soveltamisessa osana lopputyötä.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinto antaa ammatilliset valmiudet alalla toimimiseen. Sisustusarkkitehtuuri ja -suunnittelu on yksi parhaiten menestyvistä toimialoista, joka tarjoaa monia innostavia työmahdollisuuksia. Koulutuksesta valmistuneet voivat aloittaa palkitsevan uran toimien niin yksityisten kuin julkitilasuunnittelutoimeksiantojen parissa esimerkiksi yksityiskotien, myymälöiden, hotellien sekä ravintoloiden suunnitteluun liittyen. Halutessaan opiskelijat voivat työskennellä myös esimerkiksi näyttelytoiminnan, tapahtumasuunnittelun, tilastailauksen, kuvausjärjestelyiden sekä sisustusmedioiden parissa. Opinnot antavat monipuolisen osaamisen alan yrityksissä, freelancerina tai yrittäjänä toimimiseen, sekä vahvat lähtökohdat jatko-opintoihin Suomessa ja ulkomailla.

”Helsinki Design School BA (Hons) Interior Architecture and Design degree is ambitious and intend to achieve a balance between aesthetic and practical skills required by the industry. The reference to Scandinavian architecture and its relation to nature is also a strong unique point. I am particularly impressed by encouraging students to use different forms of art as inspiration and creatively apply them to own presentation, this will allow the students to think outside the box.”

”Helsinki Design School BA (Hons) Interior Architecture and Design degree is a well thought through, well-structured one with detailed thinking of the learning progression of students. I am particularly impressed by how well it integrated academic and industrial practices; as well as creative thinking and practical technologies.”

Dr Erica Liu
FHEA PhD MA BA (Hons) Dip
Principal Lecturer MA Interior Architecture & Design
Pathway Leader BA (Hons) Interior Architecture & Design
School of Creative Arts - University of Hertfordshire
Quality Assurance Agencyn (QAA, englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta) ulkopuolinen tarkastaja (External Reviewer)

BA (Hons) Interior Architecture and Design tutkinnon tavoitteena on:

• Antaa osaaminen ennakkoluulottoman ja tulevaisuuteen katsovan sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun luomiseen.

• Muodostaa kokonaisvaltainen käsitys sisustusarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin historiasta, sekä kulttuurillisista viitekehyksistä.

• Kehittää ja vahvistaa luovaa sekä esteettistä näkemystä ja ilmaisua, sekä kriittistä ajattelua.

• Luoda vahva perusta sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun taitoihin, kuten tilojen luonnosteluun, suunnitteluohjelmistojen käyttöön, yksityisten ja julkisten tilojen suunnitteluprosessiin, materiaalituntemukseen, huonekalumuotoiluun, sekä konseptointiin ja ideoiden toteuttamiseen ammattimaisella tavalla.

• Perehdyttää arkkitehtuurin perusteisiin sekä sisustusarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin yhtymäkohtiin.

• Antaa osaaminen sisustusarkkitehtuuriin ja -suunnitteluun liittyvien trendien kriittiseen tarkasteluun ja hyödyntämiseen.

• Tarjota monipuoliset tiedot ja taidot kaupallisen osaamisen, kuten myynti-, markkinointi- ja yrittäjyystaitojen soveltamiseen sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun parissa.

• Perehdyttää lainsäädännön huomioimiseen sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun parissa.

• Muodostaa opiskelijalle kokonaisvaltainen käsitys kestävästä kehityksestä ja ekologisuudesta, sekä niiden soveltamisesta sisustusarkkitehtuuriin ja -suunnitteluun liittyen.

• Antaa monipuoliset taidot tiimityöskentelyyn sekä suulliseen ja kirjalliseen presentointiin.

• Kehittää opiskelijan akateemisia taitoja tieteelliseen kirjoittamiseen, lähteiden hyödyntämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä akateemiseen jatko-opiskeluun liittyen.

PROGRAMME STRUCTURE © HELSINKI DESIGN SCHOOL - HIGHER EDUCATION


YEAR ONE

Term 1 / Autumn Term

Introduction to Interior Architecture and Design 7.5 ECTS
Culture and History of Interior Architecture and Design - Research 7.5 ECTS
Space, Form and Function 7.5 ECTS

Term 2 / Winter Term

Drawing and Representing Design 7.5 ECTS
Materials and Textures 7.5 ECTS
Light / Mood / Colour 7.5 ECTS

Term 3 / Spring Term

Professional Practices and Design Process 7.5 ECTS
Digital Design 1 / 7.5 ECTS
Art, Creativity and Visual Communication 5 ECTS
Introduction to Independent Project 2.5 ECTS

Term 4 / Summer Term

Independent Project: Promotional Portfolio 7.5 ECTS
Essentials of Architecture, Part 1 / 7.5 ECTS
Digital Design 2 / 7.5 ECTS


YEAR TWO

Term 5 / Autumn Term

Interior Architecture: Lighting 7.5 ECTS
Essentials of Architecture, Part 2 / 7.5 ECTS
Furniture Design and Model Building 7.5 ECTS

Term 6 / Winter Term

Home Interiors 7.5 ECTS
Sustainable Interior Architecture and Design 7.5 ECTS
Digital Design 3 / 7.5 ECTS

Term 7 / Spring Term

Spatial Strategies 7.5 ECTS
Public Spaces and Exhibition Design 7.5 ECTS
Final Project*

Term 8 / Summer Term

Final Project 22.5 ECTS*
Innovations, Career and Entrepreneurship 7.5 ECTS

+-

Luennoitsijoina suomalaiset ja kansainväliset osaajat

Opettajina Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinnossa toimivat suomalaiset ja kansainväliset luennoitsijat sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun alalta.

Akateemista opetustaustaa omaavat luennoitsijamme johdattavat opiskelijat sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun eri osa-alueiden pariin. Kiinnostavia näkökulmia opetussisältöihin tuovat vierailevat sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun ammattilaiset, joilla on vahvaa osaamista suunnittelutoimistojen projektinjohtotehtävistä, sekä kaupallista osaamista alaan liittyen. Useat Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinnon luennoitsijat ovat suunnitelleet yksityis- ja julkitiloja niin Suomessa kuin ulkomaillakin, asiakkaina esimerkiksi tunnettuja yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita.

Monilla luennoitsijoillamme on laaja kontaktipinta muihin alalla toimiviin tekijöihin ja osalla myös vahvaa yrittäjätaustaa.

+-

Uramahdollisuudet

BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinnosta valmistuneet saavat monipuolisen ammattiosaamisen sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun alalla toimimiseen. Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä niin Suomessa kuin ulkomaillakin erilaisissa sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun tehtävissä, kuten yksityiskotien ja julkisten tilojen, uudiskohteiden sekä muutoskohteiden sisustusarkkitehtina ja -suunnittelijana, tapahtuma-, messu- ja näyttelysuunnittelun parissa, lavastesuunnittelun parissa (televisio, teatteri, viihde) sekä esimerkiksi sisustusmedioiden parissa (kuvausjärjestelyt, viestintä).

Sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun ala tarjoaa mahdollisuuden erikoistua moniin mielenkiintoisiin osaamisalueisiin ja työtehtäviin muun muassa suunnittelutoimistoissa sekä tapahtuma- ja näyttelysuunnitteluun erikoistuneissa yrityksissä esimerkiksi konseptisuunnittelun, brändäämisen, yritysten ja tapahtumien visuaalisen kokonaisuuden suunnittelun, huonekalumuotoilun, sekä valaistussuunnittelun parissa (Interior Architect, Set Designer, Interior Designer, Exhibition Designer).

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinto antaa vahvat lähtökohdat sekä luovan ja kaupallisen osaamisen sisustusarkkitehtuurin ja -suunnittelun alalla yrittäjänä tai freelancerina toimimiseen.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinto sopii hyvin ylioppilas- tai ammatillisen/vastaavan koulutuksen pohjalta opintonsa aloittaville sekä myös niille, jotka haluavat suorittaa korkeakoulututkinnon kahdessa vuodessa uuden uran löytämiseksi myöhemmässä elämänvaiheessa.

Koska koulutukseen voi hakea ilman pääsykoetta ja valmistuminen kestää kaksi vuotta, on sinulla mahdollisuus päästä nopeammin luomaan omaa arvokasta työuraasi tai jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon.

+-

Buckinghamin yliopisto

Helsinki Design Schoolin omat korkeakoulutukset on validoinut tasokas University of Buckingham, joka on Iso-Britannian vanhin yksityinen yliopisto (www.buckingham.ac.uk). Buckinghamin yliopisto on Iso-Britannian ainoa yksityinen yliopisto, joka on saanut Englannin kuningattaren myöntämän Royal Charterin.

Akateemisesti korkealle arvostettu Buckinghamin yliopisto on palkittu muun muassa laadukkaasta opetuksestaan.


Helsinki Design Schoolin yhteistyö tasokkaan Buckinghamin yliopiston kanssa mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sekä virallisten korkeakoulutusten järjestämisen ja tarjoamisen. Buckinghamin yliopistosta saatavan tuen kautta Helsinki Design Schoolin omia korkeakoulutuksia voidaan myös säännöllisesti arvioida, kehittää ja valvoa julkisesti tunnustettujen ja arvostettujen toimijoiden alaisuudessa.

+-

Korkeat laatuvaatimukset

Helsinki Design Schoolin omien korkeakoulutusten laatustandardeja valvoo Quality Assurance Agency QAA (englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta, www.qaa.ac.uk/en) sekä Buckinghamin yliopisto (www.buckingham.ac.uk).


Helsinki Design Schoolille myönnettiin korkeakoulutusten järjestämisoikeus vaativan validointiprosessin jälkeen. Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset on hyväksytty ja tarkastettu muun muassa Buckinghamin yliopiston Senaatin, Executive Committeen, School Learning and Teaching Committeen, School Boardin sekä ulkopuolisten akateemisten tarkastajien (Quality Assurance Agency External Reviewers) toimesta.

+-

Hakukelpoisuus

Lähettämäsi hakulomakkeen perusteella arvioimme valmiuksiasi korkeakouluopintoihin sekä soveltuvuuttasi hakemaasi koulutukseen. Jokainen korkeakoulutuksiimme saapuva hakemus arvioidaan huolellisesti ja yksilöllisesti, ottaen huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäansiosi (esimerkiksi muut opintotodistukset, työtodistukset, harrastukset) sekä kiinnostuksen kohteesi.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai olet suorittanut vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon tai ulkomaisen koulutuksen, joka koulutuksen suoritusmaassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Voidaksesi hakea Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin tulee sinun olla täysi-ikäinen opintojen alkaessa.

Kielitaitovaatimukset

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinnossa suoritat opintojen ensimmäisen kolmanneksen koko koulutuksesta suomen kielellä. Kaksi viimeistä kolmannesta opiskellaan englannin kielellä. Opintojen aloitus suomen kielellä helpottaa uusien asioiden sekä opiskelukäytäntöjen ja tavoitteiden omaksumista. Opintojen edetessä vaihtuu opiskelukieleksi englanti.

Englannin kielen osaaminen antaa valmiuksia ulkomailla työskentelyyn ja mahdolliseen jatko-opiskeluun. Opintojen alkuvaiheessa tuemme ja rohkaisemme opiskelijoitamme englannin kielen taitojen kartuttamisessa ja tarjoamme vapaaehtoista kieliopetusta niille opiskelijoille, jotka tätä toivovat.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin pääsyvaatimuksena on suomalaisen ylioppilastutkinnon englannin kielen Cum Laude -arvosana (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS-kielitestin tulos 6.5. Mikäli tarvitset lisätietoja IELTS-kielitestin suorittamisesta, ohjeistamme sinua mielellämme.

+-

Hakeminen

Kuinka haen Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin?

Hakeminen tapahtuu verkkosivujemme kautta lähetettävällä hakulomakkeella. Seuraavassa on hakuprosessiin liittyvää hyödyllistä tietoa, joka helpottaa kaikkien tarvittavien kohtien huomioimista.

Oletko vasta valmistumassa ylioppilaaksi tai muusta hakukelpoisuuden täyttävästä koulutuksesta?

Mikäli olet vasta suorittamassa ylioppilastutkintoa tai valmistumassa muusta koulutuksesta, ja saat opinnoistasi todistuksen vasta myöhemmin, voit jo nyt hakea haluamaasi Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukseen ja täydentää hakemustasi myöhemmin esimerkiksi ylioppilastodistuksen osalta. Hakemuksessasi voi kertoa, että olet vasta suorittamassa esimerkiksi ylioppilastutkintoa. Hakemukseesi kuuluvat täydentävät liitteet voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi. Voit otsikoida viestisi ”Liite korkeakouluhakemukseeni”.

Hakuaika:

Haku syksyllä 2022 alkaviin korkeakoulutuksiin alkaa keväällä 2022.

Hakuprosessissa on viisi vaihetta:

Vaihe 1 - Hakulomake

Hakeminen korkeakoulutuksiimme tapahtuu lähettämällä hakemus verkkosivujemme kautta. Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät täältä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat dokumentit, joita ovat:

  • Kopiot/kopio aikaisemmista opintotodistuksista, kuten ylioppilastodistuksesta.
  • Noin 500 sanan laajuinen motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi haet kyseiseen koulutukseen, kuinka uskot hyötyväsi opinnoista, mitkä ovat vahvuuksiasi, ja minkälaisia tavoitteita sinulla on koulutusalaasi liittyen tulevaisuudessa.
  • Todistus tarvittavasta kielitaidosta (mikäli muu kuin ylioppilastodistus, kuten IELTS-kielitestin tulos).

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.

Vaihe 2 - Vastaus hakemukseesi

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi, saat meiltä kahden viikon kuluessa lisätietoja hakemuksesi käsittelyyn liittyen. Mikäli hakemuksesi perusteella sinua ei katsota soveltuvaksi hakijaksi, saat tiedon päätöksestämme sähköpostitse.

Vaihe 3 - Kutsu haastatteluun

Mikäli hakemuksesi ja siinä mukana olevien liitteiden perusteella sinut katsotaan soveltuvaksi hakijaksi, kutsutaan sinut haastatteluun, joka on luonteeltaan kannustava sekä hakijan omiin vahvuuksiin keskittyvä. Haastattelu kestää noin 20 minuuttia ja se pidetään Helsinki Design Schoolin tiloissa. Haastattelun avulla arvioimme hakijan soveltuvuutta koulutukseen. Haastattelun tärkeimpänä tavoitteena on tutustua hakijaan, sekä kartoittaa aitoa kiinnostusta, motivaatiota ja innostusta opiskeltavaa alaa kohtaan.

Vaihe 4 - Opintopaikkaa koskeva hyväksymiskirje ja opintopaikan vahvistaminen

Mikäli sinut valitaan opiskelemaan haluamaasi korkeakoulutukseen, lähetämme sinulle sähköisen hyväksymiskirjeen opintopaikkaa koskien.

Opintoja koskevan sähköisen hyväksymiskirjeen mukana on ohje oman opiskelupaikkasi vastaanottamiseen / opintopaikan vahvistamiseen liittyen sekä lisätietoja 350 euron varausmaksun suorittamisesta.

Vaihe 5 - Kun olet vahvistanut opintopaikkasi

Kun olet vahvistanut opintopaikkasi, lähetämme sinulle lähempänä koulutuksen alkamisajankohtaa lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen. Saat ohjeistusta esimerkiksi läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumiseen, tarvittavien todistusten mukaan ottamiseen sekä informaatiota ensimmäisten opintoviikkojen ohjelmasta.

Opintoihin liittyvät erityistarpeet

Koulutukseen hakiessaan tulee hakijan kertoa mahdollisimman tarkasti hakulomakkeessa opiskeluun liittyvistä erityistarpeistaan. Mikäli opintosi vaativat erityisjärjestelyitä tulee sinun ottaa yhteyttä kouluun ja keskustella mahdollisista järjestelyistä koulun henkilökunnan kanssa. Kun otat ajoissa jo hakuvaiheessa (suosituksena vähintään neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamisajankohtaa) yhteyttä kouluun, teemme parhaamme, jotta voisimme mahdollistaa opintosi kohtuullisten järjestelyiden ja koulun omien resurssien puitteissa.

+-

Hakulomake

Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät tästä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

+-

Koulutuksen hinta

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinnon opintomaksut ovat seuraavat:

Ensimmäinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Toinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Opintojen kokonaiskustannus on 29 800 euroa (sisältää arvonlisäveron 24%).

Opintomaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli arvonlisäveron määrä muuttuu, vaikuttaa se koulutuksen hintaan mahdollisen veron nousun verran.

Koulutusmaksut suoritetaan ennen kyseisen opintojakson alkua.

350 euron (sisältää arvonlisäveron 24%) suuruinen varausmaksu tulee maksettavaksi hakijan vahvistettua opintopaikkansa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisen opintojakson hinnassa.

Osallistumisen peruminen tai opintojen keskeytys

Mikäli et pääse osallistumaan koulutukseen, johon olet jo vastaanottanut opintopaikan, pyydämme ystävällisesti perumaan osallistumisesi mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Mikäli opiskelija peruu jo vastaanottamansa / vahvistamansa opintopaikan, ei opintopaikkaan liittyvää 350 euron ennakkovarausmaksua palauteta.

Osallistumisen voi perua viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdystä opintopaikan peruutuksesta perimme 50 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun). Ennen koulutuksen alkamisajankohtaa peruuttamatta jätetystä opintopaikasta veloitamme 100 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun).

Peruutus on aina tehtävä kirjallisena sähköpostitse info@helsinkidesignschool.fi

Mikäli opiskelija päättää keskeyttää opinnot, tulee hänelle maksettavaksi suoritettujen opintojaksojen sekä käynnissä olevan ja sitä seuraavan opintojakson hinta. Opintojaksoon osallistuminen katsotaan sitovaksi / käynnissä olevaksi, mikäli opiskelija ei ole perunut opintopaikkaa kahta viikkoa ennen uuden opintojakson alkamista.

Opintojen keskeyttämiseen liittyvä ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Pidätämme kaikki oikeudet koulutussisältöjen, opetuspaikkojen sijainnin ja opettajien mahdollisiin muutoksiin.

Koulutuksen peruuntuessa ennen sen alkamista rajoittuu Helsinki Design Schoolin vastuu jo mahdollisesti ennakkoon maksetun koulutusmaksun (sekä varausmaksun) palauttamiseen.

Lisäkustannukset

Opintojen aikana opiskelijat hankkivat itse esimerkiksi opinnoissa tarvittavia pientarvikkeita, sekä oppikirjoja tai muita vastaavia opintomateriaaleja. Opiskelijoiden on hyvä varautua myös kohtuullisiin lisäkustannuksiin, kuten esimerkiksi lyhyisiin opintovierailuihin, tulostamiseen ja kopiointiin liittyen.

Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla tulee olla oma kannettava tietokone, johon on asennettu Microsoftin Office-ohjelmistopaketti sekä internet-yhteys.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkintoon osallistuvat hankkivat omalla kustannuksellaan kahden vuoden opinnoissa tarvittavat ohjelmistot:

Adobe Creative Cloud (sisältää yli 20 sovellusta, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign):

Ensimmäisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 20,15 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

Toisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 37,19 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

SketchUp Pro -ohjelmiston opiskelijaversion hinta on 63,24 € / vuosi (sis.alv.) (1.1.2021).

AutoCAD -ohjelmisto on opiskelijoille ilmainen (1.1.2021).

ArchiCAD -ohjelmisto on opiskelijoille ilmainen (1.1.2021).

Rhinoceros -ohjelmiston opiskelijaversion hinta on 20,15 € (sis.alv.) / kuukausi (1.1.2021).

+-

Opintotuki ja -laina

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopintoihin liittyen voit hakea opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa koko opintojen ajalle. Opintotuen saamiseksi sinun tulee täyttää normaalit opintotuen saamiseen / hakemiseen liittyvät Kelan ehdot. Opintotukea voit hakea Kelan kautta.

Opintotuilla ja -lainoilla voi kattaa jopa noin 70 % opintojen opintomaksuista. Opintojen aikana koulutukseen voi saada enimmillään noin 20 000 euroa opintotukia ja -lainoja.

Mikäli suoritat opintosi määräajassa, voit hakea opintolainan hyvitystä, jonka suuruus voi olla enimmillään noin 6500 euroa. Kela maksaa opintolainahyvityksen yleensä suoraan pankille. Kela siis lyhentää opintolainaasi hyvityksen verran. Opintolainahyvityksestä ei mene veroa.

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan HOASin opiskelija-asuntoa (HOAS / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö).

Huomioithan, että mikäli vanhempasi tai isovanhempasi haluavat tukea opiskeluasi rahallisesti ja maksaa koulutuksesi tai osan siitä, ei lahjoituksesta peritä lahjaveroa, kun vanhempasi/isovanhempasi suorittavat maksun suoraan koulun tilille.

+-

Opintojen aikataulut / Academic Calendar

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -korkeakoulututkinto

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Interior Architecture and Design -tutkinnossa suoritetaan kolmen vuoden opintoja vastaavat opinnot kahdessa kalenterivuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan 180 ECTS-credits (180 opintopistettä), joka on virallisen alemman korkeakoulututkinnon laajuus.

Yksi opintovuosi pitää sisällään neljä jaksoa (term), jotka ovat syksy-, talvi-, kevät- ja kesäjakso.

Kahden vuoden opintoihin kuuluu siis kahdeksan jaksoa. Jokainen opintojakso kestää noin 10 viikkoa.

Viikkotasolla lähiopetusta (esimerkiksi luennot, workshopit, vierailut) järjestetään yhteensä noin 10-15 tuntia, joka jakautuu 3-4 arkipäivän (maanantai-torstai, noin kello 10-14) ajalle. Lähiopetuksen (contact hours) lisäksi opintoihin kuuluu olennaisena osana itsenäinen akateeminen opiskelu (esimerkiksi tentteihin lukeminen, harjoitustyöt, esseiden kirjoittaminen). Kokonaisuudessaan opinnot vaativat noin 40 tunnin viikoittaista opiskelua. Koulutuksen intensiivisyydestä johtuen emme suosittele muuta työntekoa opintojen aikana.

Opintojen alkamisajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opintoaikataulut 2022-2024 päivittyvät keväällä 2022.

+-

Jatko-opintokelpoisuus

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset antavat normaalin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin Suomessa sekä eri puolilla maailmaa. Helsinki Design Schoolin tarjoamat korkeakoulutukset ovat rinnastettavissa mihin tahansa Iso-Britanniassa myönnettäviin vastaaviin alempiin korkeakoulutuksiin.

”Students from Helsinki Design School – Higher Education who successfully complete one of the Helsinki Design School BA-programmes will receive a degree from the University of Buckingham. This degree has the same standings as other undergraduate degrees awarded by the University of Buckingham and by any other British Universities, and is recognised worldwide.”

Dr. Frances Robinson, Head of Collaborations, the University of Buckingham

+-

Visit Us!

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme. Esittelemme mielellämme tarkemmin muun muassa opintoihin liittyvää hakuprosessia, koulutusten sisältöjä, opintojen etenemistä ja suorittamista, sekä vastaamme kaikkiin muihinkin korkeakoulutoimintaamme liittyviin kysymyksiin.

Myös hakijan vanhemmat tai ystävä ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tutustumiskäynnille.

Mikäli olet kiinnostunut vierailemaan Helsinki Design Schoolissa, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Voimme sopia tutustumiskäynnin ajankohdan viestisi saatuamme. Muistathan ystävällisesti jättää yhteystietosi sekä tiedon siitä, mihin korkeakoulutukseen olet mahdollisesti kiinnostunut hakemaan, kiitos!


Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website
are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL