Muotimarkkinoinnin tutkinto

Haluaisitko työskennellä monia mahdollisuuksia tarjoavan muotimaailman parissa ja oppia kaiken olennaisen muodin markkinoinnista?

Kuinka tunnetut muotibrändit huomioivat ekologisia arvoja? Miten toimitaan menestyvässä PR-toimistossa? Millä tavoin sosiaalinen media on muuttanut muodin markkinointia? Kuinka luodaan ammattimaisia brändi- ja editorial-kuvia aidossa studioympäristössä? Miten mallistoesittelyt ja muotinäytökset toteutetaan digitaalisessa platformissa? Kuinka taitava muodin sisäänostaja toimii ja mitä showroomeilla tehdään? Mikä merkitys on trendianalysoinnilla muodin markkinoinnissa? Miten luodaan kiehtova tarina ja identiteetti uudelle vaatebrändille?

Muotimarkkinoinnin tutkinto perehdyttää sinut kattavasti ja innostavalla tavalla muodin trendien ja ilmiöiden, markkinoinnin, myynnin, ostotoiminnan sekä PR:n maailmaan. Opit alan parhaiden ammattilaisten johdolla muodin markkinoinnin taustoja, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Saat arvokasta erikoisosaamista erottuaksesi muodinalan työtehtäviin hakiessasi tai oman osaamisen tueksi.

Ajankohta: 8.9.2022 – 14.6.2023

Opetuspäivät järjestetään kello 9.00-16.00.

Muotimarkkinoinnin tutkinto 2022-2023:

Koulutuskalenteriin

Tutkinnon kesto

10 kk monimuoto-opiskeluna (sisältää 20 lähiopetuspäivää ja itsenäistä etäopiskelua)

Tutkinnon hinta

3500 euroa (sis.alv 24%)

 • kertamaksuna 3500 €
 • kahdessa erässä: 1750 € / erä
 • neljässä erässä: 875 € / erä

Voit valita laskun maksuerien määrän täyttäessäsi

Hakulomaketta

Hintoihin sisältyy alv 24 % / voimassaoleva arvonlisävero.

Hakuaika

Hakuaika 8.9.2022 alkavaan tutkintoon päättyy 6.9.2022. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti hakuajan ollessa käynnissä. Opiskelupaikkoja myönnetään soveltuville hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksen mukaan. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät sivulta Hakeminen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Oletko kiinnostunut muodista, trendeistä, markkinoinnista, PR:stä tai sisäänostajan kiehtovasta työstä? Helsinki Design Schoolin Muotimarkkinoinnin tutkinto soveltuu niille, joiden tavoitteena on toimia muodin alalla markkinoinnin, myynnin, ostotoiminnan tai muun muodin erikoisosaamista vaativan työn parissa. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa alan kokemusta tai osaamista. Muotimarkkinoinnin tutkinto sopii hyvin suoritettavaksi myös muiden kaupallisten opintojen rinnalle sekä yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville. Koulutuksen monipuolisuuden ansiosta saat osaamisen monenlaisia eri työtehtäviä ajatellen.

PR-toimistoissa tehdään tähtiä ja luodaan pohjaa menestykselle

Muodin PR eli tiedotus- ja suhdetoiminta on markkinointiviestinnän muoto, jolla pyritään kehittämään yhteistyötä yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Opit kuinka sisäistä ja ulkoista tiedottamista tehdään. Tutustut PR:ään monesta eri näkökulmasta, oli kyse sitten tiedotteiden tekemisestä, lanseerauksista, tapahtumista, uutisoinnista tai näyttävien muotinäytösten toteuttamisesta. Kuulet miten media ja asiakkaat saadaan kiinnostumaan PR-toimiston asiakkaan tuotteesta ja brändistä. Ammattilaisten johdolla pääset vierailulle PR-toimistoon. Hyvällä PR-toimistolla on suuri merkitys vahvan brändin rakentamisessa ja myynnin kasvattamisessa. PR-toimistoissa työskentelevät osaajat ovat verkostojen rakentamisen ammattilaisia. PR-toimistojen järjestämissä tapahtumissa liikkuvat kuuluisuudet, asiakkaat ja media. Helsinki Design Schoolin erinomaiset kontaktit Suomen parhaisiin PR-toimistoihin mahdollistavat opiskelijoille tilaisuuden päästä näkemään mitä muodin kulissien takana tapahtuu.

Intensiivisessä opetuksessa syvennyt muotiviikkojen, muotimessujen ja muotinäytösten kiehtovaan maailmaan. Kuulet kuinka onnistuneita live-näytöksiä tehdään, miten taidokas näytöskonsepti luodaan, miten kiinnostavia muotitapahtumia tuotetaan ja mitä pitävät sisällään muotiviikot ja näytöskalenterit. Saat arvokasta tietoa siitä, mitä virheitä on hyvä välttää, miten tapahtumiin tuodaan luovaa otetta ja mitä pitää sisällään muotinäytöksen checklist.

Tunnetut muotibrändit kiehtovat ja innostavat

Tutustut markkinoinnin perusteisiin, mainoskampanjoiden tekemiseen, mainontaan, markkinoinnin kilpailukeinoihin sekä inspiroiviin lifestyle-mainonnan esimerkkeihin.Näet mitä kaikkea mainonta voi olla. Hiot taitojasi kuluttajien käyttäytymisen tuntemisessa, kuulet kuinka eri kohderyhmiä lähestytään ja miten kulttuuri, asenteet ja arvot vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin.

Saat vahvan käsityksen siitä kuinka brändi luodaan. Perehdyt siihen mitä brändihierarkialla, brändiportfoliolla ja brändistrategialla tarkoitetaan. Kuulet mikä on muun muassa mainonnan, henkilökohtaisen myyntityön ja jakelukanavan rooli brändin luomisessa. Kiinnostavat ja tunnetut brändit saavat näkyvyyttä ja luovat omaa vahvaa tarinaansa monin eri tavoin. Miten brändin arvoa ylläpidetään?

Showroomilla innostetaan ostajia

Saat muodin sisäänostamiseen liittyen vahvaa osaamista. Syvennyt alan huippuammattilaisen johdolla siihen mitä sisäänostaminen on, miten osto-organisaatiot toimivat sekä siihen mitä kuuluu sisäänostajan työnkuvaan ja tehtäviin. Sisäänostamisen opetuksessa tutuksi tulevat eri sesongit, läpimyyntiraportit ja kateprosentit. Kuulet mitä kaikkea kuuluu ostojen ja tilausten tekemiseen. Näet miten myyntejä voidaan analysoida. Perehdyt ostamisen keskeisiin käsitteisiin. Opetukseen liittyvän vierailun aikana pääset näkemään mitä sisäänostajatapaamisessa tapahtuu.

Miten uusi tuote lanseerataan ja minkälainen on suunnittelijan näkökulma tuotteiden suunnittelussa? Kuulet kenelle ja miten tuotteita ideoidaan ja suunnitellaan. Missä kulkevat kaupallisuuden ja taiteellisuuden rajat? Perehdyt siihen mitä kuuluu tuotteen tuotantoprosessiin. Syvennyt siihen miten ja missä tuotetta myydään. Harjoittelet miten tuotteen identiteetti luodaan ja määritellään, miten tuote hinnoitellaan ja mihin uuden tuotteen luomisella pyritään.

Tutustut jälleenmyynnin ja maahantuonnin maailmaan. Kuulet miten myymäläverkostoa rakennetaan ja kehitetään. Opit miten uusia asiakkuuksia hankitaan ja miten brändiä tukevien myymälöiden valintaprosessi etenee, kuinka logistiikan ja tuotteen toimivuus varmistetaan ja miten myyntitavoitteita seurataan. Perehdyt maahantuojan ja agentuuriin rooliin ja kuulet mitä maahantuonnin parissa toimivan tulee huomioida ja osata. Sisäistät mitä agentuurilla tarkoitetaan ja millaisella ansaintalogiikalla agentuurit toimivat. Pääset vierailemaan showroomeilla ja näkemään missä ja miten tuotteita myydään myymälöiden, ketjujen ja tavaratalojen ostajille.

Sosiaalinen media on muuttanut muodin markkinoinnin

Syvennyt sosiaaliseen mediaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin muodin markkinoinnissa. Tutustut sosiaalisen median eri kanaviin ja kuulet kuinka sosiaalisen median avulla tavoitetaan kuluttajat. Opit kuinka sosiaalinen media muutti muodin markkinoinnin ja myynnin, minkälaisia ovat sosiaalisen median menestyskampanjat ja mitkä ovat sosiaalisen median haasteet. Perehdyt siihen mitä tarkoitetaan henkilökohtaistamisella, osallistamisella ja kuinka sosiaalinen media toimii osana yrityksen markkinointistrategiaa. Syvennyt ammattilaisten johdolla siihen mitkä ovat sosiaalisen median vaikuttavimmat markkinointikanavat juuri tällä hetkellä.

Muotimarkkinoinnin tutkinnon aikana saat vahvan käsityksen keskeisistä muodin suuntauksista. Opit kuinka muodin ilmiöt ja trendit syntyvät ja miten muodin liikkeitä seurataan. Tutustut myös muodin historiaan ja nykyisyyteen. Kuulet kuinka trendit syntyvät ja mitä ovat mikrotrendit, makrotrendit ja heikot signaalit sekä perehdyt trendien ammattimaiseen analysointiin. Miltä näyttää muodin ja muotimarkkinoinnin tulevaisuus?

Tutustut muotiin värien kautta. Opit mikä merkitys väreillä on osana brändimielikuvaa ja miten värit vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin. Värit liittyvät trendeihin, tunteisiin, havainnointiin, suunnittelijoiden työhön ja markkinoinnin sekä mainonnan ratkaisuihin. Koulutuksen aikana syvennyt värien kiehtovaan maailmaan ja tutustut myös keskeisiin muodin parissa käytettäviin värijärjestelmiin.

Mistä tunnistaa hyvä laadun? Harjoittelet tunnistamaan erilaisia materiaaleja sekä perehdyt materiaalien ominaisuuksiin. Opit tunnistamaan laadukkaat materiaalit ja saat käsityksen hinta-laatusuhteen muodostumisesta. Pohdit sitä miten kulttuuri, käytettävyys, kestävä kehitys ja kuluttajien arvot vaikuttavat valmistajien ja suunnittelijoiden materiaalivalintoihin.

Sustainable Fashion

Opit miten ammattimaisesti tehty Fashion Film toimii osana markkinointiviestintää. Tutustut Fashion Filmien eri genreihin ja taustoihin. Muodin parissa elokuvallisella kerronnalla voidaan rakentaa ja vahvistaa brändiä, markkinoida yksittäisiä mallistoja, valottaa suunnittelijan inspiraatiomaailmaa, luoda vahvoja mielikuvia sekä tuoda vaatteet kolmiulotteisesti esille liikkeen avulla. Fashion Filmeistä on tullut lähes pakollinen osa yritysten markkinointiviestintää perinteisten still- kuvien rinnalle. Fashion Filmit ovatkin tärkeä osa uudenaikaista markkinointia sekä yritysten ja suunnittelijoiden identiteetin rakentamista.

Kuulet kuinka muotimarkkinoinnin ammattilaiset tekevät yhteistyötä muotitoimittajien kanssa. Opit miten tehdään iskevä lehdistötiedote ja miten mediaa tulee lähestyä sekä kuinka muodinalan ammattilaisten kanssa voi verkostoitua.

Tutustut muodin ja muotimarkkinoinnin ekologisuuteen, läpinäkyvyyteen ja kestäviin arvoihin. Mitä on vastuullinen yrittäminen ja markkinointi? Miten kuluttajien arvomaailma tulee huomioida? Lähestyt vastuullisuutta eri näkökulmista, syvennyt siihen mikä on tärkeintä eettisen muodin markkinoinnissa ja tutustut eri vaatemerkkien arvoihin ja toimintaperiaatteisiin.

Tutustut siihen, miten visuaalisella markkinoinnilla vahvistetaan yrityksen identiteettiä. Kuulet, miten muodin alan myymälöiden esillepanot suunnitellaan, miten myymäläsuunnittelua tehdään ja miten visuaalinen markkinointi toimii osana markkinointiviestintää. Verkkokaupan vahvistaessa otettaan taidokkaasti toteutetuilla myymäläympäristöillä on yhä suurempi myynnillinen merkitys. Kuluttajille voidaan parhaimmillaan tarjota kokemuksellinen ja aisteihin vetoava ostoselämys, jonka ovat luoneet visuaalisen markkinoinnin ammattilaiset.

Toteutat ammattimaisen muotimainoskuvan

Muotimarkkinoinnin tutkinnon aikana pääset toteuttamaan muotimainoskuvaukset valokuvausstudiolle. Huippuvalokuvaajan ja stailistin johdolla vahvistat omaa näkemystäsi muotimainoskuvan tekemisessä. Opit kuinka muotikuva syntyy yhteistyössä ammattimallien ja muiden tiimin jäsenten kanssa. Elämyksellisen studiokuvauspäivän aikana näet kuinka studiolla toimitaan, kuinka valokuvaaja kommunikoi mallien sekä avustajien kanssa ja miten kuvausprosessi kokonaisuutena etenee kohti onnistunutta muotikuvaa.

Mahdollisuuksien maailma

Muoti elää ajassa, antaa mahdollisuuden nauttia, erottua, ilmentää eri kulttuureita, arvoja ja ajanjaksoja. Muoti voi olla kevyttä ja huoletonta tai parhaimmillaan kiinnittää huomiota epäkohtiin, muuttaa ajattelumalleja. Muoti luo ilmiöitä, elämyksiä, hetkiä, kokemuksia ja muistoja. Muoti on mahdollisuuksien maailma, joka tarjoaa loputtomia reittejä luovuudelle, uusille ideoille, rohkeille sekä ahkerille tekijöille ja uuden etsijöille. Haluaisitko olla yksi heistä?

+-

Verkostoidu ja löydä uusia työmahdollisuuksia

Helsinki Design Schoolista valmistuneet muotimarkkinoijat ovat saaneet työ- ja harjoittelupaikkoja monista arvostetuista kotimaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, kuten PR-toimistoista, tapahtumamarkkinointiyrityksistä, Stockmannilta sekä monista tunnetuista muodin alan yrityksistä, kuten Marimekolta, Zarasta, H&M:ltä, R/H:lta, Minna Parikalta, PR-toimisto Spaltista ja Milttonista sekä eri muotimedioista. Helsinki Design Schoolin muotimarkkinoinnin opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan monia mielenkiintoisia muotitapahtumia, kuten Glorian-, Me Naisten-, stailisti Minttu Vesalan, Stockmannin ja PR-toimisto Spaltin organisoimia näytöksiä. Osa opiskelijoistamme on Helsinki Design Schoolin suosituksilla lähtenyt jatkamaan muotiin liittyviä opintoja huippukorkeakouluihin eri puolille maailmaa. Korkeatasoista ja uudenlaista Helsinki Design Schoolin Muotimarkkinoinnin tutkintoa arvostetaan alan yrityksissä. Helsinki Design Schoolin toiminnan perusajatuksena on hyödyntää monipuolisia verkostojamme kaikin tavoin opiskelijoidemme urahaaveiden toteutumisessa.

+-

Opiskele parhaiden osaajien johdolla

Helsinki Design Schoolin Muotimarkkinoinnin tutkinnossa opettavat alan parhaat osaajat, kuten Heidi Cheng (Marketing Manager, Asia Region, Marimekko, Board Member, Kalevala Koru) Sylvia Sene (Head of PR and Community, Marimekko) Stockmannin ostotoiminnan ammattilaiset Julia Koskilahti ja Kristiina Kuuskoski, stailisti Liisa Kokko (Gloria), Jenni Rosenström (Marketing Manager, Cover Story, aikaisemmin Marketing Manager Minna Parikka), sosiaalisen median ammattilainen Heini Pekkala (Polarn O. Pyret, aikaisemmin Marsaana Communications), Kalle Urpola (Sales Executive, Tommy Jeans / Calvin Clein Jeans Finland), muun muassa Samsoe & Samsoen, Wranglerin ja Makian agentuuritoiminnasta vastaava Ilmari Olkinuora, yrittäjä Mari Kekäle (The Ateljé), Johanna Salovaara (Supply Chain / Design Studio, Stockmann), VOLTin maajohtaja Erika Ahlberg sekä huippumuotikuvaaja Marica Rosengård. Tarkemmin opettajiin voit tutustua verkkosivuillamme kohdassa Luennoitsijat.

+-

Opinnot voi suorittaa myös oman työn ohessa

Muotimarkkinoinnin tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintoihin sisältyy 20 lähiopetuspäivää koulun tiloissa. Opintopäivillä opiskelijat saavat etä- eli kotitehtäviä, jotka voit suorittaa omalla ajallasi. Etätehtävät on suunniteltu niin, että ne tukevat ja syventävät opintopäivillä opittua asiaa. Etätehtävät ovat laajuudeltaan kohtuullisia, joten tehtävät voi hyvin suorittaa oman työn tai muun opiskelun ohessa. Tehtäviin saat aina palautteen, jota voit hyödyntää oman osaamisesi kehittämisessä. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kaikki opetus tapahtuu suomen kielellä.

+-

Muotimarkkinoinnin tutkinto yhdistettynä omaan osaamiseesi antaa hyvät edellytykset toimia esimerkiksi:

 • muotimarkkinoinnin tehtävissä muotialan yrityksissä
 • muotitapahtumien tuottajana
 • muotialan jälleenmyyntitehtävissä
 • muotialan maahantuonnin tai PR:n parissa
 • muotitoimittajana eri medioissa ja tiedotustoiminnan parissa
 • sisäänostajana / sisäänostaja-assistenttina
 • muotialan järjestöissä ja yhdistyksissä
 • yrittäjänä muotikaupan alalla

+-

Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnot

Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkintojen sisällöt on suunniteltu ja toteutettu yhdessä omien alojensa huippuosaajien kanssa. Koulutuksemme ovat arvostettuja myös yritysmaailmassa. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa niin opetukseen kuin opiskelijoidemme urahaaveisiinkin liittyen.

Työnhaussa Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinto on erinomainen tapa erottua sekä osoittaa oma erikoisosaaminen. Koulutuksemme ovat suunniteltu sopimaan niin ylioppilaspohjalta aloittaville kuin korkeakouluopintojenkin lisäksi tai jo työelämässä kokemusta saaneille. Opinnot soveltuvat kaikenikäisille. Monet opiskelijoistamme työllistyvät Helsinki Design Schoolin koulutuksen pohjalta ja toisille koulutuksemme täydentävät muita opintoja tai osaamista. Osa opiskelijoistamme haluaa uuden koulutuksen alan vaihtoa ajatellen. Joillekin Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnot ovat erinomainen pohja oman yritystoiminnan aloittamisen tai kehittämisen kannalta.

Koulutuksen aikana saat mahdollisuuden verkostoitua opettajiemme sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkintojen opintoihin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta alalta. Koulutuksen voit suorittaa joustavasti oman työn tai muun opiskelun ohessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikasta ja omasta elämäntilanteesta riippumatta.

Opettajina Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnoissa toimivat omien alojensa parhaat ammattilaiset. Aktiivisesti työelämässä toimivat opettajamme tuovat opetukseen aina uusinta sekä ajankohtaisinta osaamista ja tietoa opiskelijoidemme hyödyksi. Opettajamme haluavat kannustaa ja rohkaista sinua omien tavoitteittesi saavuttamisessa.

Mikäli haluat lisätietoja opintojen aikatauluista, hakemisesta tai muista opiskeluun liittyvistä asioista, otathan meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 020 7340 630 tai sähköpostilla info@helsinkidesignschool.fi

Hakulomake

Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL