Graafisen suunnittelijan tutkinto

"There are three responses to a piece of design - Yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for."

Haluaisitko tietää mikä on graafisen suunnittelun nouseva trendi? Miten tehdään mieleenpainuva ja ainutlaatuinen logo? Kuinka luodaan graafisesti näyttäviä tapahtumia? Miten tehdään kiinnostava, tyylikäs tai huomiota herättävä portfolio tai tuotepakkaus? Millä tavoin toteutetaan yritykselle uusi ja omaperäinen visuaalinen identiteetti? Kuinka syntyy erottuva aikakauslehtikonsepti? Haluaisitko kouluttautua graafiseksi suunnittelijaksi alan parhaiden ammattilaisten johdolla?

Ajankohta: 27.9.2024 – 6.6.2025

Opetuspäivät järjestetään kello 9.00-16.00.

Graafisen suunnittelijan tutkinto 2024-2025:

Koulutuskalenteriin

Tutkinnon kesto

10 kk monimuoto-opiskeluna (sisältää 21 lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti omalla ajalla suoritettavia kotitehtäviä)

Tutkinnon hinta

3870 euroa (sis.alv 24%)

  • kertamaksuna 3870 €
  • kahdessa erässä: 1935 € / erä
  • neljässä erässä: 967,50 € / erä
  • kuudessa erässä: 645 € / erä

Voit valita laskun maksuerien määrän täyttäessäsi

Hakulomaketta

Hintoihin sisältyy alv 24 % / voimassaoleva arvonlisävero.

Opiskelijoilla tulee olla opintojen aikana käytössään Adoben Creative Cloud -ohjelmistot. Opiskelija voi käyttää mahdollisesti jo aikaisemmin hankkimiansa Adoben Creative Cloud -ohjelmistoja tai tilata opintojen alussa Adobe Creative Cloud Student & Teacher -version ohjelmistot Helsinki Design Schoolin kautta hintaan 240 euroa (sisältäen 24% arvonlisäveron) / vuosi. Creative Cloud Student & Teacher sisältää esimerkiksi opintojen aikana käytettävät Photoshopin, InDesignin ja Illustratorin uusimmat versiot sekä paljon muuta. Koulutuksen alussa ohjeistamme sinua Adoben ohjelmistojen tilaamisessa koulun kautta sekä niiden asennuksessa omalle kannettavalle tietokoneellesi.

Hakuaika

Hakuaika 27.9.2024 alkavaan tutkintoon päättyy 25.9.2024. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti hakuajan ollessa käynnissä. Opiskelupaikkoja myönnetään soveltuville hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksen mukaan. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät sivulta Hakeminen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Oletko kiinnostunut graafisen suunnittelun maailmasta ja sen monista mahdollisuuksista? Helsinki Design Schoolin Graafisen suunnittelijan tutkinto soveltuu niille, joiden tavoitteena on oppia ja sisäistää graafisen suunnittelun eri osa-alueita. Koulutus soveltuu hyvin myös niille, joiden nykyisten tai tulevien työtehtävien hoitamisessa on etuna graafisen suunnittelun osaaminen. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa alan kokemusta tai osaamista. Graafisen suunnittelijan tutkinto sopii hyvin myös yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville. Koulutuksen monipuolisuuden ansiosta saat osaamisen erityyppisiä työtehtäviä ajatellen.

Helsinki Design Schoolin Graafisen suunnittelijan tutkinto perehdyttää sinut innostavalla ja luovalla tavalla graafisen suunnittelun moniin eri osa-alueisiin. Koulutuksen aikana syvennyt muun muassa kuvittamiseen, julkaisujen taittoon, julisteiden suunnitteluun, typografiaan, värien käyttöön, sommitteluun, logon suunnitteluun, infografiikkaan, digitaalisten ympäristöjen graafiseen suunnitteluun sekä Adoben Photoshop, InDesign ja Illustrator -ohjelmistojen käyttämisen ja hyödyntämisen perusteisiin.

Koulutuksen aikana perehdyt graafisen suunnittelun taustoihin, virtauksiin ja ilmiöihin.Tutustut esimerkiksi avantgardeen ja modernismiin, punkiin, jugendiin ja moniin muihin graafista suunnittelua muokanneisiin suuntauksiin. Kuulet kuinka painotekniset menetelmät ovat kehittyneet ja mitä on graafinen suunnittelu tänään. Opit tuntemaan graafisen suunnittelun tunnettuja tekijöitä. Saat käsityksen siitä mitä on hyvä maku ja tyyli sekä opit suhtautumaan kriittisesti trendeihin ja suunnittelun lainalaisuuksiin.

Kehität taitojasi typografian valinnassa ja käyttämisessä. Tutustut erilaisiin kirjaintyyleihin ja opit miten leikkaus, koko, rivin pituus, palstan muoto sekä palstaväli vaikuttavat typografian käyttöön. Saat tietoa siitä, miten fontteja voi tehdä ja mistä voit löytää parhaat valmiit fontit. Kuulet miten typografia toimii verkkoympäristössä ja kuinka kuvittava typografia syntyy.


Harjoittelet taitojasi oman ammattimaisen portfolion luomisessa. Kuulet mitä onnistuneen portfolion tekemisessä pitää huomioida, miten omia töitä esitellään, missä muodossa portfolion voi toteuttaa ja mitä tulee muistaa asiakkaita ja työnantajia lähestyttäessä. Koulutuksen aikana tekemiäsi töitä voit liittää osaksi omaa portfoliotasi.

Ammattilaisen johdolla syvennyt kuvittamisen kiehtovaan maailmaan. Kuulet miten kuvitus määritellään ja mikä on kuvituksen tarkoitus. Opit kuka kuvituksia tilaa ja minkälaisia toimeksiannot voivat olla. Saat ohjausta oman kuvitustyylisi luomiseen ja kehittämiseen sekä inspiraation löytämiseen. Workshopin aikana saat tuntuman erityyppisten kuvitusten tekemiseen.

Pääset suunnittelemaan julistetaidetta. Kuulet kuinka julisteiden suunnittelu on saanut alkunsa ja kehittynyt kohti nykyistä ilmaisutapaa. Missä julisteet näkyvät, kuka niitä tilaa ja mikä voisi olla oma lähestymiskulmasi julisteen suunnitteluun? Workshopin aikana pääset ideoimaan, luonnostelemaan ja kehittämään taitojasi julisteiden suunnittelussa.


Hiot taitojasi värien tuntemuksessa. Tutustut värien symbolisiin merkityksiin ja yleisimpiin graafisen suunnittelun ammattilaisten käyttämiin värijärjestelmiin. Kuulet miten värejä käytetään digitaalisissa ympäristöissä ja mitä tarkoitetaan värien avaruudella. Opit miten värit syntyvät ja miten ne elävät käyttöympäristöstä tai materiaalista riippuen.

Intensiivisen opetuksen ja workshopin aikana opit tuntemaan erilaisia materiaaleja ja syvennyt pakkaussuunnitteluun. Perehdyt siihen minkälaisia materiaaleja on saatavilla, mistä niitä voi hankkia ja miten materiaalivalinnat huomioidaan graafisen suunnittelun näkökulmasta. Tutuksi tulevat kuitusuunnat, päällystetyt paperit, erikoispaperit, tarrapaperit ja erilaiset kirjekuoret. Saat hyvän käsityksen siitä mitä pakkaussuunnittelussa tavoitellaan, miten tuotteen brändinäkyvyys huomioidaan, miten asiakkaan kiinnostus herätetään ja kuinka pakkauksen väri, materiaali, typografia ja kuosit valitaan.

Opettelet Adobe Photoshopin, InDesignin ja Illustrator -ohjelmistojen perusteita ja saat ammattilaisilta hyviä vinkkejä ohjelmistojen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyen.Koulutukseen osallistuvilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta näiden ohjelmistojen käytöstä. Ohjelmisto-opetus antaa opiskelijalle käsityksen ja perustaidot ohjelmistojen toiminnoista sekä mahdollisuuksista.

Tutuksi tulevat esimerkiksi Photoshop -ohjelmiston tärkeimmät asetukset, layerit, RAW-kuvien kehittäminen, kuvakäsittelyn työvaiheet, työkalut ja työjärjestys, kontrastit, sävyt, värit ja eri tiedostomuodot. Erilaisten harjoitusten avulla hiot taitojasi ja opit käsittelemään ja muokkaamaan kuvia.


Lehden tai muun julkaisun taitto herättää kiinnostuksen, motivoi lukijaa, viestii lähettäjästä ja kertoo mikä on tärkeää ja olennaista. InDesign -opetuksen aikana pääset harjoittelemaan ohjelmiston käyttöä julkaisugrafiikan tekemisessä. Opit mitä visuaalinen journalismi on ja mistä elementeistä ammattimaisesti taitettu aikakauslehti syntyy ja miten tekstin sekä kuvan vuorovaikutus tulee huomioida suunnittelutyössä. Tutustut sommittelun lähtökohtiin ja siihen kuinka lehden tai muun julkaisun visuaalinen tyyli luodaan InDesignia apuna käyttäen. Saat hyvän käsityksen myös siitä kuinka kuvia ja värejä voidaan eri työkaluilla käyttää InDesignin parissa.

Illustrator -ohjelmistoa opit käyttämään esimerkiksi logosuunnittelussa ja infografiikan tekemisessä. Syvennyt siihen mihin logosuunnittelulla pyritään ja miten toimiva logo syntyy. Näet inspiroivia esimerkkejä onnistuneista logoista ja opit miten logo toimii osana laajempaa visuaalista identiteettiä. Perehdyt infografiikan lainalaisuuksiin ja näet kuinka katsoja voidaan ohjata näkemään olennainen informatiivinen sisältö. Opit tekemään johdonmukaista, selkeää ja käyttötarkoitukseen soveltuvaa infografiikkaa Illustratoria apuna käyttäen.


Kuulet miten graafista suunnittelua tehdään erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin. Tutustut siihen mitä on responsiivisuus ja miten responsiivisia taittopohjia luodaan. Näet kuinka kuvia ja videoita skaalataan ja mitkä ovat digitaalisen sivun elementit. Perehdyt värien, typografian ja systeemifonttien käyttämiseen digitaalisissa ympäristöissä. Opit mitä navigaatiossa tulee huomioida ja mitä ovat interaktiiviset elementit. Lähestyt digitaalista graafista suunnittelua käyttäjän näkökulmasta ja kuulet kuinka erilaisia palveluja luodaan ja kehitetään prototyypeistä valmiiksi toiminnoiksi.

Perehdyt yritysten ja tapahtumien visuaalisen identiteetin luomiseen. Opit mitkä ovat erilaisten tapahtumien graafisen ilmeen suunnittelun lähtökohdat, miten haluttu viesti ja tyyli tavoittaa asiakkaat ja kuinka elämyksiä voidaan luoda graafisen suunnittelun avulla. Kuulet mikä merkitys graafisella suunnittelulla on yrityksen brändin luomisessa ja vahvistamisessa. Näet mitä osa-alueita yritysilmeen kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen voi liittyä ja miten erottuva sekä omaperäinen yritysilme syntyy.

Graafiset suunnittelijat tekevät usein yhteistyötä ammattivalokuvaajien kanssa. Ammattivalokuvaajan johdolla pääset valokuvausstudiolle näkemään kuinka ammattikuvaajat toimivat studioympäristössä, mitä välineitä ja kalustoa valokuvausstudiolla käytetään ja mitä mahdollisuuksia studioympäristö kuvaajalle tarjoaa. Saat käsityksen siitä kuinka valokuvaaja ajattelee ja mitä seikkoja on hyvä huomioida valokuvaajan ja graafisen suunnittelijan yhteistyössä.

Graafisen suunnittelijan koulutuksen aikana kehität monin tavoin luovaa ajatteluasi.Luovuus on virheiden sallimista, luovuus on asioiden yhdistelemistä ja lähestymistä uusista näkökulmista, luovuus motivoi ja luovuutta voi harjoitella. Helsinki Design Schoolin Graafisen suunnittelijan tutkinto antaa sinulle hyvät edellytykset luovien kykyjesi ja ideoidesi viemiseen uudelle tasolle.


+-

Opiskele parhaiden osaajien johdolla

Helsinki Design Schoolin Graafisen suunnittelijan tutkinnossa opettavat alan parhaat osaajat, kuten Vuoden 2023 Graafikko Tomi Leppänen, palkittu kuvittaja Sanna Mander (Agent Pekka), Vuoden 2021 Graafikko Marina Veziko, graafinen suunnittelija Suvi Segercrantz (N2 Creative), monin tavoin palkittu graafinen suunnittelija Mikko Reponen (Werklig), graafiset suunnittelijat Maiju Kolisoja, Katja Merisalo ja Ossi Gustafsson, retoucher Jomppe Vaarakallio, TBWA:n in-house valokuvaaja Fanny Haga, graafiset suunnittelijat Minna Luoma ja Marika Perätalo sekä valokuvaajat Otto Virtanen ja Sergei Pavlov. Tarkemmin opettajiin voit tutustua verkkosivuillamme kohdassa Luennoitsijat.

+-

Opinnot voi suorittaa myös oman työn ohessa

Graafisen suunnittelijan tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintoihin sisältyy 21 lähiopetuspäivää koulun tiloissa. Opintopäivillä opiskelijat saavat etä- eli kotitehtäviä, jotka voit suorittaa omalla ajallasi. Etätehtävät on suunniteltu niin, että ne tukevat ja syventävät opintopäivillä opittua asiaa. Etätehtävät ovat laajuudeltaan kohtuullisia, joten tehtävät voi hyvin suorittaa oman työn tai muun opiskelun ohessa. Tehtäviin saat aina palautteen, jota voit hyödyntää oman osaamisesi kehittämisessä. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kaikki opetus tapahtuu suomen kielellä.

Graafisen suunnittelijan tutkintoon osallistuvilla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

+-

Graafisen suunnittelijan tutkinto yhdistettynä omaan osaamiseesi antaa hyvät edellytykset toimia esimerkiksi:

  • graafisen suunnittelijan tehtävissä yrityksissä, kuten mainostoimistoissa, tapahtumatuotantoyrityksissä ja suunnittelutoimistoissa
  • graafisena suunnittelijana eri medioissa
  • yrittäjänä tai freelancerina
  • sekä hyödyntää graafisen suunnittelun taitoja nykyisessä työssäsi

+-

Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnot

Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkintojen sisällöt on suunniteltu ja toteutettu yhdessä omien alojensa huippuosaajien kanssa. Koulutuksemme ovat arvostettuja myös yritysmaailmassa. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa niin opetukseen kuin opiskelijoidemme urahaaveisiinkin liittyen.

Työnhaussa Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinto on erinomainen tapa erottua sekä osoittaa oma erikoisosaaminen. Koulutuksemme ovat suunniteltu sopimaan niin ylioppilaspohjalta aloittaville kuin korkeakouluopintojenkin lisäksi tai jo työelämässä kokemusta saaneille. Opinnot soveltuvat kaikenikäisille. Monet opiskelijoistamme työllistyvät Helsinki Design Schoolin koulutuksen pohjalta ja toisille koulutuksemme täydentävät muita opintoja tai osaamista. Osa opiskelijoistamme haluaa uuden koulutuksen alan vaihtoa ajatellen. Joillekin Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnot ovat erinomainen pohja oman yritystoiminnan aloittamisen tai kehittämisen kannalta.

Koulutuksen aikana saat mahdollisuuden verkostoitua opettajiemme sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkintojen opintoihin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta alalta. Koulutuksen voit suorittaa joustavasti oman työn tai muun opiskelun ohessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikasta ja omasta elämäntilanteesta riippumatta.

Opettajina Helsinki Design Schoolin yhden vuoden tutkinnoissa toimivat omien alojensa parhaat ammattilaiset. Aktiivisesti työelämässä toimivat opettajamme tuovat opetukseen aina uusinta sekä ajankohtaisinta osaamista ja tietoa opiskelijoidemme hyödyksi. Opettajamme haluavat kannustaa ja rohkaista sinua omien tavoitteittesi saavuttamisessa.

Mikäli haluat lisätietoja opintojen aikatauluista, hakemisesta tai muista opiskeluun liittyvistä asioista, otathan meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 020 7340 630 tai sähköpostilla info@helsinkidesignschool.fi

Hakulomake


Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL