Tuotemuotoilijan tutkinto

Mistä muotoilija löytää inspiraation ja näkemyksen uuden tuotteen luomiseen? Kuinka tuotteesta tehdään oikean tuntuinen, symbolisesti houkutteleva tai visuaalisesti näyttävä? Mitä erilaisista materiaaleista, kuten puusta, muovista ja metallista tulee tietää suunnittelun eri vaiheissa? Kuinka lasia puhalletaan ja miten savea muotoillaan? Miten virtuaalimallit syntyvät ja kuinka prototyyppejä tulostetaan? Mitä on käsityölähtöinen muotoilu tai green design? Miten taide vaikuttaa muotoiluun? Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkinto antaa sinulle hyvät perustiedot tuotemuotoilun ymmärtämiseen, omien tuoteideoiden kehittelyyn sekä rohkaisua, uteliaisuutta ja kannustusta oman muotoilijanäkemyksesi vahvistamiseen.

Ajankohta: 20.9.2019 - 13.6.2020.

Opetuspäivät järjestetään kello 9.00-16.00.

Tuotemuotoilijan tutkinto 2019-2020:

Koulutuskalenteriin

Tutkinnon kesto

10 kk monimuoto-opiskeluna (sisältää 21 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä etäopiskelua)

Tutkinnon hinta

3380 euroa (sis.alv 24%)

  • kertamaksuna 3380 €
  • kahdessa erässä: 1690 € / erä
  • neljässä erässä: 845 € / erä

Voit valita laskun maksuerien määrän täyttäessäsi

Hakulomaketta

Hintoihin sisältyy alv 24 % / voimassaoleva arvonlisävero.

Hakuaika

Hakuaika 20.9.2019 alkavaan tutkintoon päättyy 15.9.2019. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti hakuajan ollessa käynnissä. Opiskelupaikkoja myönnetään soveltuville hakijoille hakemusten saapumisjärjestyksen mukaan. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake löytyvät sivulta Hakeminen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Oletko kiinnostunut tuotemuotoilun kiehtovasta maailmasta ja sen inspiroivista mahdollisuuksista? Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkinto soveltuu niille, joiden tavoitteena on oppia muotoilemaan uusia tuotteita, tuntemaan erilaisia tuotemuotoilussa käytettäviä materiaaleja ja tuotantotapoja sekä ymmärtämään muotoilun lähtökohtia ja päämääriä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa alan kokemusta tai osaamista. Tuotemuotoilijan tutkinnossa opittua voit hyödyntää myös mahdollisia jatko-opintoja ajatellen. Koulutus sopii hyvin myös yrittäjiksi aikoville. Koulutuksen monipuolisuuden ansiosta saat osaamista monenlaisia eri työtehtäviä ajatellen.

Tekemisen, kokemisen ja onnistumisen polku

Onko sinussa herkkyyttä luoda kauniita uniikkeja pienesineitä tai voimaa sekä intoa tavoitella suuria unelmia? Tuotemuotoilun koulutusohjelmassa pääset käyttämään luovuuttasi, ideointikykyäsi sekä muodostamaan omanlaisen käsityksesi tuotemuotoilun kiehtovasta maailmasta. Opit tuntemaan erilaisia materiaaleja, näet konkreettisia lopputuloksia sekä tapaat muotoilijoilta ja taiteilijoilta. Saat ohjausta ja tukea omien tuoteideoidesi kehittelyyn, vahvistamaan sinulle ominaisia taitoja. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta muotoilun parista. Koulutukseen voit osallistua omien lähtökohtiesi ja tavoitteidesi mukaan.

Tuotemuotoilun koulutusohjelmassa toteutat oman tuoteportfolion. Ammattilaisten innostavassa ohjauksessa luot portfolioosi uusia tuotteita ja pohdit niiden käytettävyyttä, ulkonäköä, tuntua ja tarinaa. Tutustut käsityölähtöiseen muotoiluajatteluun. Opit kuinka Rhinoceros-ohjelmistoa voidaan hyödyntää tuotemuotoilun parissa ja kuinka 3D-mallinnusta tehdään. Harjoittelet tulostamaan tuotteiden prototyyppejä.

Onnistunut muotoilu tekee tuotteesta tunteisiin vetoavan, toimivan sekä erottaa sen muista kilpailevista tuotteista. Koulutus innostaa opiskelijat luomaan uusia kiinnostavia tuotteita ja löytämään luovan tekemisen, kokemisen ja onnistumisen polun. Tavoitteena on antaa sinulle arvokasta erikoisosaamista, herättää uteliaisuutesi muotoilua kohtaan sekä vahvistaa myönteisen ajattelun voimaa osana luovaa tekemistäsi.

Craft telling - uniikkeja tuotteita

Käsityömuotoilussa tavoitteena on luoda uniikkeja käyttö- ja koriste-esineiden yksittäiskappaleita tai toteuttaa pienimuotoista sarjatuotantoa. Uuden tuotteen syntymisprosessi voi olla hyvinkin taiteellinen. Käsityömuotoilija voi käyttää erilaisia materiaaleja, kuten puuta, lasia, metallia tai keramiikkaa ja muotoilun lähtökohtana on usein juuri valittu materiaali, jonka ominaisuuksia sekä käyttöä kokeilemalla muotoilija löytää idean uuteen esineeseen. Saat vastauksia siihen, miksi muotoilija haluaa toteuttaa näkemystään käsityölähtöisesti ja minkälaiset arvot sekä päämäärät tällöin ohjaavat suunnittelijaa.

Green Design

Tuotemuotoilun tutkinnossa opit mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ja kuinka sitä voidaan soveltaa tuotemuotoilun parissa. Tutustut vihreän muotoilun pioneereihin, muotoilijoihin, jotka ovat luoneet pohjan tulevien sukupolvien muotoilulle. Saat vahvan käsityksen siitä, kuinka ympäristöä voidaan huomioida materiaalien valinnoissa, kierrätyksessä, tuotteen käyttöikää pohdittaessa tai vaikkapa energian kulutuksen näkökulmasta. Tutustut tuotteisiin, joissa green design on pääosassa tuotteen koko valmistusprosessin ajan.

Sketching & rendering

Tuotemuotoilijan tutkinnossa harjoittelet vapaalla kädellä luonnostelua. Saat tuntumaa ja arvokkaita neuvoja omien luonnostelutaitojesi hiomiseksi ja nopeuttamiseksi. Harjoittelet omien tuoteideoiden käsin piirtämistä. Workshopin aikana pääset syventämään taitojasi piirtämisen parissa ja saat rohkaisua ammattilaisilta oman osaamisesi kehittämiseen.

CAD-ohjelmien käyttö on mahdollistanut muotoilijoille korkeatasoisten ja aidonnäköisten tuotekuvien tekemisen. Koulutuksen aikana näet kuinka virtuaalimallit syntyvät ja miten muotoilijat hyödyntävät digitaalista kuvankäsittelyä. Kuulet minkälaisia kiehtovia mahdollisuuksia tietokoneella piirtäminen tarjoaa. Opit Rhinoceros-ohjelmiston perusteet. Rhinoceros on 3D-mallinnusohjelma tarkkaan suunnitteluun ja visualisointiin, jolla voit luoda ammattimaisia esityksiä suunnittelemistasi tuotteista. Renderoinnin avulla kolmiulotteisia kuvia voidaan luoda tietokoneella annetun datan pohjalta. Data voi sisältää tiedot katselukulmasta, tekstuurista tai vaikkapa valaistuksesta. Kannustavan ja rohkaisevan ohjelmisto-opetuksen parissa syvennyt tuotesuunnitelmiesi nostamiseen uudelle tasolle.

3D-tulostus ja protot

Kolmiulotteisella mallilla voidaan hahmottaa uusi tuote sekä tarvittaessa käyttää tällaista mallia tuotteen valmistamisen pohjana. Tutustut kolmiulotteiseen tulostamiseen, jonka avulla eri materiaaleista voidaan toteuttaa tuotteiden prototyyppejä. Saat hyödyllisiä neuvoja ja opastusta siihen kuinka kohtuullisin kustannuksin, itsenäisenä muotoilijana, voit tulostaa omia prototyyppejä tai pieniä tuotesarjoja esittelykäyttöä, markkinointia tai myyntiä varten.

Kolmiulotteisuuden tuntumaa ja värien symboliikkaa

Opintojen aikana harjoittelet kolmiulotteisuuden ymmärtämistä kuvanveistäjän ohjauksessa. Workshopin aikana saat käsityksen siitä miten taiteilija lähestyy muotoilua ja kuljettaa luovaa prosessia eteenpäin. Workshopin aikana tutustut saveen materiaalina sekä näet millaisissa käsissä syntyvät maailmanluokan keramiikkaveistokset. Saat erinomaisen tuntuman käsillä muotoiluun ja kuulet taiteilijalta kuinka fyysisiä asioita, muotoja, voidaan tulkita monitasoisesti.

Tutustut värien maailmaan ja saat tietoa ja taitoa siihen, millaisia vaikutuksia värien valinnoilla on tuotemuotoilussa ja minkälaisia symbolisia merkityksiä väreillä on. Opit mitkä tekijät vaikuttavat värien valintaan uusia tuotteita suunniteltaessa.

Elämyksellinen lasinpuhalluksen workshop

Pääset kokemaan elämyksellisen lasinpuhaltamisen opintopäivän Nuutajärven lasikylässä ja luomaan oman lasiesineen kokeneiden lasinpuhaltajien johdolla. Kuulet miten lasia puhalletaan vapaasti ja miten muotteja voidaan käyttää apuna lasinpuhalluksessa. Monet muotoilijat käyttävät ammattitaitoisia puhaltajia omien ideoiden toteuttamisessa. Kuulet lasinpuhaltajien näkemyksiä yhteistyöstä freelance-muotoilijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

Ominaisin ja rakkain

Tutustut puuhun muotoilussa käytettävänä materiaalina. Opit minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita erilaiset puulajit tarjoavat tuotteiden suunnittelussa. Kuulet miksi joillekin muotoilijoille puu on juuri se ominaisin ja rakkain materiaali luoda jotakin uutta. Opit inspiroivien tuotetarinoiden kautta, kuinka pienestä ideasta voi syntyä puusta muotoiltu menestystuote. Tutustut puuesineiden valmistustapoihin ja puun työstämisen yleisimpiin menetelmiin. Saat hyödyllisiä neuvoja pienten puusta valmistettujen tuotesarjojen tekemiseen.

Kiiltävää ja kaunista

Opintojen aikana kuulet millaista on tuotemuotoilu metallin parissa. Tutustut erilaisiin metallista tehtyjen tuotteiden valmistustapoihin. Näet säihkyviä esimerkkejä taidokkaiden metallituotteiden suunnittelusta ja opit kuinka pieniä metallisia käyttö- ja koriste-esineitä tehdään. Opit miten metallista valmistettuihin tuotteisiin saadaan kiiltoa kromauksella tai tunnelmaa kuparoinnilla.

Pallotuoli, iPhone ja pistorasia

Muovista ovat syntyneet monet muotoilun klassikot sekä arkiset käyttöesineet. Kuulet muotoilijoiden kertomana miksi monet tuotteet valmistetaan muovista. Näet kuinka muovituotteiden valmistuksessa käytettävät muotit syntyvät. Syvennyt muovin ominaisuuksiin ja opit miten muovin kestävyyttä ja keveyttä hyödynnetään. Perehdyt myös muovin uusiokäyttöön.

Kalustemuotoilun tähtiä

Kalustemuotoilussa suunnittelijalla on enemmän taiteellinen rooli kuin teollisessa muotoilussa, jossa muotoilija usein suunnittelee tuotteen valmiiden odotusten ja päämäärien pohjalta. Opintojen aikana tapaat kalustemuotoilijan sekä kuulet kuinka kalusteita suunnitellaan ja valmistetaan. Kalustemuotoilu antaa suunnittelijalle vapauksia ja usein valmis tuote profiloituu vahvasti sen suunnittelijaan. Monet maailmankuulut muotoilijat ovatkin juuri kalustemuotoilijoita. Saat mielenkiintoisia näkökulmia siihen, miksi juuri tietyistä kalusteista on tullut design-klassikoita ja siihen miten uudet muotoilun tähdet syntyvät.

Kiehtovia designtarinoita ja trendien ennakointia

Asiakkaat tuntemalla voidaan luoda heitä kiehtovia tarinoita. Opintojen aikana syvennyt siihen mitä käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tarkoitetaan. Saat käsityksen siitä kuinka tuote suunnitellaan sopimaan käyttäjänsä arvomaailmaan ja ympäristöön. Vahva tarina erottaa brändin ja sen tuotteet muista kilpailijoista. Kuulet ammattilaisilta kuinka tuotteen ja brändin tarina syntyy. Perehdyt trendeihin sekä niiden analysointiin. Opit miten trendejä voidaan ennakoida ja kuinka trenditietoutta hyödynnetään muotoilun parissa.

Sosiaalinen media vahvistaa muotoilijan profiilia

Sosiaalisen median avulla muotoilija voi tuoda osaamistaan esille monilla eri tavoilla. Opintojen aikana syvennyt sosiaalisen median kanaviin sekä kuulet kuinka muotoilija voi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen vahvistaa omaa profiiliaan, tuoda suunnittelemiaan tuotteita esille, luoda mielikuvia, brändätä, myydä, markkinoida sekä osallistaa asiakkaitaan.

Copyrights

Muotoilun parissa toimiville oman brändin ja omien tuotteiden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tietoverkon kautta tapahtuva nopea tiedon, tekstien, kuvien ja äänen leviäminen korostavat tekijänoikeuksia suojaavan toiminnan merkitystä. Kuulet brändisuojaamisen ammattilaisilta mitä immateriaalioikeuksilla, kuten tekijänoikeuksilla, mallisuojalla tai tavaramerkkioikeudella tarkoitetaan. Saat hyvät perustiedot patenttien hakemiseen sekä käsityksen siitä, kuinka tavaramerkkejä ja tuotteita voidaan suojata myös kansainvälistä toimintaa ajatellen.

Nähdä jotain, mitä ei vielä ole

Lähes kaikki on jollakin tapaa muotoiltu. Taidokkaasti toteutettu design erottuu. Tuotemuotoilun parissa uuden tekeminen on helpompaa kuin paremman. Muotoilija näkee ja visioi tuotteet, joita ei vielä ole olemassa. Onko uusi tuote valmis, kun ei ole mitään lisättävää tai mitään, jota haluaisi ottaa pois? Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkinnossa pääset haastamaan itsesi, löytämään uusia vahvuuksiasi. Innostut näkemään kauneuden ympärilläsi sekä arvostamaan yksinkertaisuutta, yksityiskohtia, toimivuutta. Muodostat oman käsityksesi niistä lukuisista inspiroivista mahdollisuuksista, mitä muotoilu tarjoaa. Opit ymmärtämään sisällön ja tarinan merkityksen uuden designin syntymisessä ja menestymisessä. Millainen voisi olla sinun designtarinasi?

+-

Verkostoidu ja löydä uusia työmahdollisuuksia

Helsinki Design Schoolista valmistuneet opiskelijat ovat saaneet työ- ja harjoittelupaikkoja monista arvostetuista kotimaisista ja kansainvälisistä designalan yrityksistä. Osa opiskelijoistamme on Helsinki Design Schoolin suosituksilla lähtenyt jatkamaan opintoja huippukorkeakouluihin eri puolille maailmaa. Omaa yritystoimintaa aloittaneet opiskelijat ovat saaneet mentorointia sekä rohkaisua oman liikeideansa kehittelyssä ja toteuttamisessa. Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkinto toteutetaan osittain yhteistyössä muotoilualan yritysten kanssa. Helsinki Design Schoolin toiminnan perusajatuksena on hyödyntää monipuolisia verkostojamme kaikin tavoin opiskelijoidemme urahaaveiden toteutumisessa.

+-

Opiskele parhaiden osaajien johdolla

Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkinnossa opettavat alan parhaat ja innostavimmat osaajat, kuten muun muassa Iittalalle ja Ikealle suunnitelleet palkitut muotoilijat Elina ja Klaus Aalto (Aalto+Aalto), kuvataiteilija Kim Simonsson, vuoden nuoreksi muotoilijaksi valittu Laura Väinölä, muotoilija ja hopeaseppä Vesa Nilsson, muotoilija Timo Niskanen (HIMMEE), Designmuseon johtaja Jukka Savolainen, trendianalyytikko Susanna Björklund, Galerie Forsblomin koti- ja kansainvälisen näyttelytoiminnan parissa vuosia työskennellyt Katja Räisänen, Nuutajärven Lasikylän lasinpuhalluksen ammattilainen Alma Jantunen sekä kansainvälisesti menestynyt muotoilija Katriina Nuutinen.

+-

Opinnot voi suorittaa myös oman työn ohessa

Tuotemuotoilijan tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintoihin sisältyy 21 lähiopetuspäivää koulun tiloissa. Opintopäivillä opiskelijat saavat etä- eli kotitehtäviä, jotka voit suorittaa omalla ajallasi. Etätehtävät on suunniteltu niin, että ne tukevat ja syventävät opintopäivillä opittua asiaa. Etätehtävät ovat laajuudeltaan kohtuullisia, joten tehtävät voi hyvin suorittaa oman työn tai muun opiskelun ohessa. Tehtäviin saat aina palautteen, jota voit hyödyntää oman osaamisesi kehittämisessä. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kaikki opetus tapahtuu suomen kielellä. Helsinki Design Schoolin Tuotemuotoilijan tutkintoon osallistuvilla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

+-

Tuotemuotoilijan tutkinto yhdistettynä omaan osaamiseesi antaa edellytyksiä esimerkiksi:

  • muotoilualan yrittäjänä toimimiseen oman osaamistasosi mukaan
  • hyödyntää koulutuksessa opittua mahdollisissa jatko-opinnoissa / hakuvaiheessa jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla
  • muotoilualan yrityksissä työskentelyyn oman osaamistasosi mukaan
  • toimimaan erityyppisissä muotoilualan myynti- ja markkinointitehtävissä

+-

Helsinki Design Schoolin tutkinnot

Helsinki Design Schoolin tutkintojen sisällöt on suunniteltu ja toteutettu yhdessä omien alojensa huippuosaajien kanssa. Koulutuksemme ovat arvostettuja myös yritysmaailmassa. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa niin opetukseen kuin opiskelijoidemme urahaaveisiinkin liittyen.

Työnhaussa Helsinki Design Schoolin tutkinto on erinomainen tapa erottua sekä osoittaa oma erikoisosaaminen. Koulutuksemme ovat suunniteltu sopimaan niin ylioppilaspohjalta aloittaville kuin korkeakouluopintojenkin lisäksi tai jo työelämässä kokemusta saaneille. Opinnot soveltuvat kaikenikäisille. Monet opiskelijoistamme työllistyvät Helsinki Design Schoolin koulutuksen pohjalta ja toisille koulutuksemme täydentävät muita opintoja tai osaamista. Osa opiskelijoistamme haluaa uuden koulutuksen alan vaihtoa ajatellen. Joillekin Helsinki Design Schoolin tutkinnot ovat erinomainen pohja oman yritystoiminnan aloittamisen tai kehittämisen kannalta.

Koulutuksen aikana saat mahdollisuuden verkostoitua opettajiemme sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Helsinki Design Schoolin opintoihin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta alalta. Tutkinnon voit suorittaa joustavasti oman työn tai muun opiskelun ohessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikasta ja omasta elämäntilanteesta riippumatta.

Opettajina Helsinki Design Schoolissa toimivat omien alojensa parhaat ammattilaiset. Aktiivisesti työelämässä toimivat opettajamme tuovat opetukseen aina uusinta sekä ajankohtaisinta osaamista ja tietoa opiskelijoidemme hyödyksi. Opettajamme haluavat kannustaa ja rohkaista sinua omien tavoitteittesi saavuttamisessa.

Mikäli haluat lisätietoja opintojen aikatauluista, hakemisesta tai muista opiskeluun liittyvistä asioista, otathan meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 020 7340 630 tai sähköpostilla info@helsinkidesignschool.fi

Hakulomake

Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website
are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.