Opiskelijaksi

Sinä Helsinki Design Schoolin opiskelijana?

Hienoa, että olet kiinnostunut opiskelusta Helsinki Design Schoolissa! Opiskelijoiltamme saadun palautteen mukaan opinnot meillä koetaan innostaviksi, erittäin hyödyllisiksi ja omaa uraa edistäviksi.

Helsinki Design Schoolin opiskelijoiden valinnassa painotamme erityisesti hakijan hyvää opiskelumotivaatiota ja kiinnostusta opiskeltavaa alaa kohtaan. Omista tavoitteistasi ja kiinnostuksen kohteistasi voit kertoa meille hakulomakkeen kohdassa "Hakuperusteet". Motivoituneet opiskelijat muodostavat ryhmiä, joissa on hyvä yhteishenki ja tätä kautta opiskelukokemuksesta tulee kaikille mukana oleville miellyttävä ja inspiroiva.

Voidaksesi hakea Helsinki Design Schoolin koulutuksiin tulee sinun olla täysi-ikäinen opintojen alkaessa. Opinnot voi aloittaa, vaikka opiskelijalla ei olisi muuta opintotaustaa tai kokemusta alalta. Kouluttautuminen Helsinki Design Schoolissa on erinomainen mahdollisuus hankkia erikoisosaamista myös aikaisempien opintojen tai muun osaamisen lisäksi. Helsinki Design Schoolissa voit opiskella työn tai muun opiskelun ohessa asuinpaikastasi riippumatta. Oman yritystoiminnan aloittamista harkitseville tarjoamme tietoa, tukea ja hyödyllisiä verkostoja. Opiskelu meillä on hieno mahdollisuus luoda uusia kontakteja ja ystävyyssuhteita.

"Aivan mahtavien luentojen lisäksi parasta antia olivat todella kiinnostavat yritysvierailut sekä Helsinki Design Schoolin reilu ja supermyönteinen ilmapiiri." – Antti

Helsinki Design Schoolin koulutukset on kehitetty yhteistyössä parhaiden osaajien ja ammattilaisten kanssa. Opetussisällöt vastaavat tämän hetken vaatimuksia ja ovat sinulle aidosti hyödyllisiä ja tarpeellisia. Helsinki Design Schoolissa saat laadukasta opetusta kaikissa koulutuksissamme. Yhden vuoden kestävien tutkintojen tarkat opintopäivät löydät Koulutuskalentereista. Opiskelijat saavat opintojen päätyttyä todistuksen suoritetuista opinnoista. Opinnot Helsinki Design Schoolissa tekevät sinusta erottuvan ja kiinnostavan työnhakijan.

Yhden vuoden tutkinnot eivät ole laajuudeltaan kokopäiväisiksi laskettavia opintoja. Tästä johtuen opiskelu yhden vuoden tutkinnoissamme ei oikeuta Kela-tukeen tai muihin opiskelijaetuuksiin. Opinnot yhden vuoden tutkinnoissamme eivät toisaalta estä esimerkiksi työttömyyskorvauksen saamista. Yhden vuoden kestoiset tutkinnot eivät ole jatko-opintokelpoisuutta antavia Opetushallituksen ammattitutkintoja.

Kaikki koulutuksemme ovat maksullisia. Tarkemmat tiedot koulutusten hinnoista löytyvät jokaisen tutkinnon omalta esittelysivulta.

Mitä tarkoittaa monimuoto- ja etäopiskelu?

Helsinki Design Schoolin yhden vuoden kestävissä tutkinnoissa opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolla tarkoitetaan koulun tiloissa pidettäviä lähiopetuspäiviä sekä niihin liittyviä kotona itsenäisesti suoritettavia etä- eli kotitehtäviä (etäopiskelu). Opintojen pääpainotus on kerran kuussa järjestettävillä intensiivisillä, opetussisällöltään kiinnostavilla ja huolellisesti suunnitelluilla lähiopetuspäivillä. Oppimateriaalit jaetaan opiskelijoille näiden lähiopetuspäivien aikana.

Etäopiskelu mahdollistaa sen, että voit suunnitella omaa ajankäyttöäsi joustavasti. Etätehtäviin vaadittava aika on kohtuullinen, jotta voit tasapainottaa opintoja muun elämän, kuten työn tai muiden opintojen kanssa.

Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL