BA (Hons) Graphic Design

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinto johdattaa opiskelijat kiehtovan graafisen suunnittelun pariin, joka tarjoaa luoville kyvyille enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin! Nopeasti muuttuva maailma ja sisällöntuotannon lisääntyminen eri käyttöympäristöihin liittyen mahdollistaa taitaville graafisille suunnittelijoille loputtomia luovia ja kaupallisia reittejä oman osaamisen hyödyntämiseen.

Monipuolinen BA (Hons) Graphic Design -tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat graafisena suunnittelijana toimimiseen. Tasokkaat opintosisällöt sekä opiskelijoita rohkaisevat suomalaiset ja kansainväliset luennoitsijat tuovat varmuuden niin tekniseen kuin luovaan työskentelyynkin liittyen. Opintojen aikana perehdytään muun muassa tapahtumien ja yritysten visuaalisten identiteettien suunnitteluun, typografiaan, väreihin, materiaaleihin, graafisen suunnittelun ohjelmistoihin, kuvittamiseen sekä graafisen suunnittelijan työssä tarvittavaan kaupalliseen osaamiseen, kuten markkinointiin ja brändäämiseen.

Helsinki Design Schoolin Graafisen suunnittelun korkeakoulututkintoon voit hakea Kelan opintotukea ja opintolainaa. Opiskelet koulutuksen ensimmäisen kolmanneksen suomen kielellä ja saat omaan opiskeluusi varmuutta. Opintoihin voit hakea ilman pääsykoetta. Saat virallisen alemman korkeakoulututkinnon suorittamalla kolmen vuoden opintoja vastaavat opintosisällöt kahdessa kalenterivuodessa!

Tutkinto: BA (Hons) Graphic Design (Taiteen kandidaatti)

Korkeakoulu: Helsinki Design School - Higher Education

Tutkinnon myöntäjä: University of Buckingham

Koulutuksen kesto: Kaksi vuotta, kokopäiväinen opiskelu, Fast-track

Laajuus: 180 opintopistettä (180 ECTS)

Ajankohta: Alkaa syksyllä 2022. Tarkempi opintojen aloitusajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opetuskieli: suomi ja englanti

Koulutusala: Taiteiden ala (Relevant subject benchmark statement (SBS): Art and Design / QAA), FHEQ Level 6)

Hakukelpoisuus: Yleinen korkeakoulukelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on Suomen ylioppilastutkinnon Cum Laude -arvosana englannin kielestä (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS kielitestin tulos 6.5.

Visual Storytelling, Typography, Illustration, Software Skills & Design for Print

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinto lähestyy raikkaalla sekä rohkealla tavalla graafista suunnittelua etsien tulevia trendejä ja inspiraatiota niin taiteiden, median kuin populaarikulttuurin parista. Opintojen aikana perehdytään graafiseen suunnitteluun niin perinteisten kuin uusienkin tekniikoiden kautta. Opiskelijat saavat vahvan osaamisen oman suunnittelijaidentiteetin kehittämiseen, kestäviä arvoja huomioivaan graafiseen suunnittelutyöhön sekä luovaan ilmaisuun.

Ensimmäisen opintovuoden aikana visuaalista tarinankerrontaa syvennetään perehtymällä graafisen suunnittelun historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Tutuksi tulevat keskeiset graafisen suunnittelun ohjelmistot, typografia, väriteoria, materiaalituntemus sekä muun muassa painettujen tuotteiden suunnittelu. Teorian ja käytännön tasoilla perehdytään luonnosteluun sekä kuvittamiseen.

Koulutus antaa kaupallisen tietotaidon oman osaamisen markkinointiin, toimeksiantojen vastaanottamiseen, asiakassuhteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, verkostoitumiseen sekä muun muassa oman luovan työn hinnoitteluun. Ensimmäisen opintovuoden lopussa toteutettavan itsenäisen graafisen suunnittelun projektin aikana opiskelijat pääsevät hyödyntämään opittuja aihealueita sekä graafisen suunnittelun ohjelmisto-osaamista.

Branding, Digital Environments & Artistic Expression

Toinen opintovuosi perehdyttää opiskelijat digitaalisten ympäristöjen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Monipuolisten tehtävien ja harjoitusten avulla opitaan muun muassa visuaalisten identiteettien toteuttamista yrityksille ja tapahtumasuunnitteluun liittyen. Opintojen edetessä vahvistetaan taiteellista ilmaisua ja luovaa ajattelua, sekä muun muassa typografiaan liittyvää osaamista.

Opinnot antavat tietoa ja osaamista myös muun muassa luovaan kirjoittamiseen ja presentointiin, sekä digitaalisen valokuvaamisen, animoinnin sekä liikkuvan kuvan hyödyntämiseen visuaalisessa viestinnässä. Tiimityötaidot sekä immateriaalioikeuksien tunteminen antavat varmuutta graafisena suunnittelijana työskentelyyn. Industry Project antaa opiskelijoille mahdollisuuden omien vahvuusalueiden kehittämiseen.

Creative Process, Visual Portfolio and Business Knowledge

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkintoon liittyvään lopputyöhön (kandidaatin tutkielma) kuuluu sekä kirjallinen osuus että visuaalinen portfolio. Lopputyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden luovan prosessin kehittämiseen, kaupalliseen osaamisen hyödyntämiseen, sekä kestävien arvojen ja graafisen suunnittelun tulevaisuuden näkymien huomioimiseen.

Koulutuksesta valmistuneet opiskelijat saavat vahvat lähtökohdat graafisen suunnittelun parissa toimimiseen, oman suunnittelijaidentiteetin toteuttamiseen ja osaamisen oman työn markkinointiin sekä presentointiin asiakkaita ja työnantajia ajatellen. Opinnot antavat myös erinomaisen ammattitaidon graafisen suunnittelun alalla yrittäjänä toimimiseen.

Saatavilla olevan tiedon ja sisällön määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja sosiaalinen media sekä digitalisaatio muuttaa käyttäjien tottumuksia ja toiveita. Visuaalisen viestinnän tekijöille on tarvetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Helsinki Design School BA (Hons) Graphic Design -tutkinto tarjoaa opiskelijoille tiedot ja taidot näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen nopeasti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa.

”Helsinki Design School BA (Hons) Graphic Design degree is in an excellent position within the creative sector in Finland to develop students and creative talent. Finnish design is globally recognised and very well respected and this has the ability to build on this.”

Fiona Armstrong-Gibbs
Liverpool School of Art and Design / Department of Fashion
Doctor of Business Administration
Chief External Examiner, University of Westminster, 2017 – present
Quality Assurance Agencyn (QAA, englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta) ulkopuolinen tarkastaja (External Reviewer)

"I confirm that the Helsinki Design School BA Graphic Design programme meets the expected benchmarks and standards appropriate to undergraduate study. The course learning outcomes teaching and learning, and assessment strategies are appropriate to achieve the intended course outcomes. The course has many strengths and it is my view that the BA Graphic Design programme and modules are broadly fit for purpose, and are equivalent to similar programmes elsewhere in the sector that I am familiar with.”

Tom Clulee
Associate Head / School of Art, Design and Performance
Faculty of Creative and Cultural Industries
University of Portsmouth
Quality Assurance Agencyn (QAA, englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta) ulkopuolinen tarkastaja (External Reviewer)

BA (Hons) Graphic Design tutkinnon tavoitteena on:

• Antaa osaaminen ennakkoluulottomaan ja tulevaisuuteen katsovaan graafiseen suunnitteluun, kriittiseen ja luovaan ajatteluun, sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen graafisen suunnittelun parissa.

• Muodostaa kokonaisvaltainen käsitys graafisen suunnittelun historiasta, ilmiöistä, trendeistä, sekä kulttuurillisista viitekehyksistä.

• Kehittää ja vahvistaa luovaa ja taiteellista visuaalista ilmaisua.

• Luoda vahva perusta graafisen suunnittelun taitoihin, kuten graafiseen suunnitteluun liittyvään ohjelmisto-osaamiseen, typografiaan, sommitteluun, kuvittamiseen, materiaalituntemukseen, painettuihin sekä digitaalisiin ympäristöihin suunnitteluun, konseptointiin ja luovien ideoiden kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen ammattimaisella tavalla.

• Antaa tiedot ja taidot kaupallisen osaamisen, kuten myynti- ja markkinointitaitojen, sekä yrittäjyyteen liittyvän osaamisen soveltamiseen graafisen suunnittelun alalla.

• Luoda vahva ymmärrys kestävästä kehityksestä sekä sen soveltamisesta graafisen suunnittelun alaan liittyen.

• Antaa monipuoliset taidot tiimityöskentelyyn, suulliseen ja kirjalliseen kommunikointiin, sekä presentointiin.

• Kehittää opiskelijan akateemisia taitoja tieteelliseen kirjoittamiseen, lähteiden hyödyntämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä akateemiseen jatko-opiskeluun liittyen.PROGRAMME STRUCTURE © HELSINKI DESIGN SCHOOL - HIGHER EDUCATION


YEAR ONE

Term 1 / Autumn Term

Introduction to Graphic Design and Visual Communication 7.5 ECTS
Graphic Design History and Culture 7.5 ECTS
Visual Narrative 7.5 ECTS

Term 2 / Winter Term

Typography 1 / 7.5 ECTS
Digital Layout 1 – Adobe Creative Cloud 7.5 ECTS
Colours and Materials – Sustainable Graphic Design 7.5 ECTS

Term 3 / Spring Term

Drawing and Illustration 7.5 ECTS
Digital Layout 2 – Adobe Creative Cloud 7.5 ECTS
Graphic Design: Marketing and Branding 5 ECTS
Introduction to Independent Project 2.5 ECTS

Term 4 / Summer Term

Independent Graphic Design Project 7.5 ECTS
Digital Layout 3 – Adobe Creative Cloud 7.5 ECTS
Design for Print 7.5 ECTS


YEAR TWO

Term 5 / Autumn Term

Typography 2 / 7.5 ECTS
Web Design 1 – Digital Design 7.5 ECTS
Art and Creativity 7.5 ECTS

Term 6 / Winter Term

Digital Photography, Animation, Moving Image and Motion Graphics 7.5 ECTS
Visual Identity – Companies and Events, Industry Project 7.5 ECTS
Web Design 2 – Designing User Experience 7.5 ECTS

Term 7 / Spring Term

Design Law and Entrepreneurship 7.5 ECTS
Content Design for Digital Media with Creative Writing 7.5 ECTS
Final Project: Portfolio*

Term 8 / Summer Term

Final Project: Portfolio 22.5 ECTS*
Innovations and Career 7.5 ECTS

+-

Luennoitsijoina suomalaiset ja kansainväliset graafisen suunnittelun osaajat

Opettajina Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinnossa toimivat suomalaiset ja kansainväliset luennoitsijat graafisen suunnittelun alalta.

Akateemista opetustaustaa omaavat luennoitsijamme johdattavat opiskelijat graafisen suunnittelun eri osa-alueiden pariin. Kiinnostavia näkökulmia opetussisältöihin tuovat vierailevat graafisen suunnittelun ammattilaiset, joilla on vahvaa osaamista luovien toimistojen johtotehtävistä, taiteellisia ansioita, monipuolista ohjelmisto-osaamista sekä kaupallista osaamista graafisen suunnitteluun alaan liittyen.

Monilla luennoitsijoillamme on laaja kontaktipinta muihin alalla toimiviin tekijöihin ja osalla myös vahvaa yrittäjätaustaa. Useat Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinnon luennoitsijat ovat monin tavoin palkittuja graafisen alan tunnustetuimmilla palkinnoilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

+-

Uramahdollisuudet

BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinnosta valmistuneet saavat monipuolisen osaamisen graafisen suunnittelun alalla toimimiseen. Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä niin Suomessa kuin ulkomaillakin erilaisissa graafisen suunnittelun tehtävissä, kuten brändäämisen, mainonnan, digitaalisen sisällöntuotannon, typografisen suunnittelun, yritysten sekä tapahtumien visuaalisten identiteettien suunnittelun sekä esimerkiksi pakkaussuunnittelun parissa.

Graafisen suunnittelun ala tarjoaa mahdollisuuden erikoistua moniin mielenkiintoisiin osaamisalueisiin ja työtehtäviin muun muassa graafisen suunnittelun toimistoissa, mainostoimistoissa, viestintätoimistoissa, digitoimistoissa ja kustantajilla (Web Designer, Logo Designer, Brand Identity Designer, Creative/Art Director, Layout Artist, Design Director, Graphic Designer, UI/UX Designer, Communication Designer, Visual Designer, Art Production Manager, Brand Identity Developer, Illustrator, Packaging Designer).

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinto antaa vahvat lähtökohdat graafisen suunnittelun alalla yrittäjänä tai freelancerina toimimiseen.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinto sopii hyvin ylioppilas- tai ammatillisen koulutuksen pohjalta opintonsa aloittaville sekä niille, jotka haluavat yhdistää vahvan graafisen suunnittelun ammattitaidon esimerkiksi kaupalliseen osaamiseen/taustaan. Kahden vuoden aikana suoritettava koulutus antaa mahdollisuuden myös niille, joiden tavoitteena on löytää uusi ura myöhemmässä elämänvaiheessa.

Koska koulutukseen voi hakea ilman pääsykoetta ja valmistuminen kestää kaksi vuotta, on sinulla mahdollisuus päästä nopeammin luomaan omaa arvokasta työuraasi tai jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon.

+-

Buckinghamin yliopisto

Helsinki Design Schoolin omat korkeakoulutukset on validoinut tasokas University of Buckingham, joka on Iso-Britannian vanhin yksityinen yliopisto (www.buckingham.ac.uk). Buckinghamin yliopisto on Iso-Britannian ainoa yksityinen yliopisto, joka on saanut Englannin kuningattaren myöntämän Royal Charterin.

Akateemisesti korkealle arvostettu Buckinghamin yliopisto on palkittu muun muassa laadukkaasta opetuksestaan.


Helsinki Design Schoolin yhteistyö tasokkaan Buckinghamin yliopiston kanssa mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sekä virallisten korkeakoulutusten järjestämisen ja tarjoamisen. Buckinghamin yliopistosta saatavan tuen kautta Helsinki Design Schoolin omia korkeakoulutuksia voidaan myös säännöllisesti arvioida, kehittää ja valvoa julkisesti tunnustettujen ja arvostettujen toimijoiden alaisuudessa.

+-

Korkeat laatuvaatimukset

Helsinki Design Schoolin omien korkeakoulutusten laatustandardeja valvoo Quality Assurance Agency QAA (englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta, www.qaa.ac.uk/en) sekä Buckinghamin yliopisto (www.buckingham.ac.uk).


Helsinki Design Schoolille myönnettiin korkeakoulutusten järjestämisoikeus vaativan validointiprosessin jälkeen. Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset on hyväksytty ja tarkastettu muun muassa Buckinghamin yliopiston Senaatin, Executive Committeen, School Learning and Teaching Committeen, School Boardin sekä ulkopuolisten akateemisten tarkastajien (Quality Assurance Agency External Reviewers) toimesta.

+-

Hakukelpoisuus

Lähettämäsi hakulomakkeen perusteella arvioimme valmiuksiasi korkeakouluopintoihin sekä soveltuvuuttasi hakemaasi koulutukseen. Jokainen korkeakoulutuksiimme saapuva hakemus arvioidaan huolellisesti ja yksilöllisesti, ottaen huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäansiosi (esimerkiksi muut opintotodistukset, työtodistukset, harrastukset) sekä kiinnostuksen kohteesi.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai olet suorittanut vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon tai ulkomaisen koulutuksen, joka koulutuksen suoritusmaassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Voidaksesi hakea Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin tulee sinun olla täysi-ikäinen opintojen alkaessa.

Kielitaitovaatimukset

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinnossa suoritat opintojen ensimmäisen kolmanneksen koko koulutuksesta suomen kielellä. Kaksi viimeistä kolmannesta opiskellaan englannin kielellä. Opintojen aloitus suomen kielellä helpottaa uusien asioiden sekä opiskelukäytäntöjen ja tavoitteiden omaksumista. Opintojen edetessä vaihtuu opiskelukieleksi englanti.

Englannin kielen osaaminen antaa valmiuksia ulkomailla työskentelyyn ja mahdolliseen jatko-opiskeluun. Opintojen alkuvaiheessa tuemme ja rohkaisemme opiskelijoitamme englannin kielen taitojen kartuttamisessa ja tarjoamme vapaaehtoista kieliopetusta niille opiskelijoille, jotka tätä toivovat.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin pääsyvaatimuksena on suomalaisen ylioppilastutkinnon englannin kielen Cum Laude -arvosana (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS-kielitestin tulos 6.5. Mikäli tarvitset lisätietoja IELTS-kielitestin suorittamisesta, ohjeistamme sinua mielellämme.

+-

Hakeminen

Kuinka haen Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin?

Hakeminen tapahtuu verkkosivujemme kautta lähetettävällä hakulomakkeella. Seuraavassa on hakuprosessiin liittyvää hyödyllistä tietoa, joka helpottaa kaikkien tarvittavien kohtien huomioimista.

Oletko vasta valmistumassa ylioppilaaksi tai muusta hakukelpoisuuden täyttävästä koulutuksesta?

Mikäli olet vasta suorittamassa ylioppilastutkintoa tai valmistumassa muusta koulutuksesta, ja saat opinnoistasi todistuksen vasta myöhemmin, voit jo nyt hakea haluamaasi Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukseen ja täydentää hakemustasi myöhemmin esimerkiksi ylioppilastodistuksen osalta. Hakemuksessasi voi kertoa, että olet vasta suorittamassa esimerkiksi ylioppilastutkintoa. Hakemukseesi kuuluvat täydentävät liitteet voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi. Voit otsikoida viestisi ”Liite korkeakouluhakemukseeni”.

Hakuaika:

Haku syksyllä 2022 alkaviin korkeakoulutuksiin alkaa keväällä 2022.

Hakuprosessissa on viisi vaihetta:

Vaihe 1 - Hakulomake

Hakeminen korkeakoulutuksiimme tapahtuu lähettämällä hakemus verkkosivujemme kautta. Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät täältä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat dokumentit, joita ovat:

  • Kopiot/kopio aikaisemmista opintotodistuksista, kuten ylioppilastodistuksesta.
  • Noin 500 sanan laajuinen motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi haet kyseiseen koulutukseen, kuinka uskot hyötyväsi opinnoista, mitkä ovat vahvuuksiasi, ja minkälaisia tavoitteita sinulla on koulutusalaasi liittyen tulevaisuudessa.
  • Todistus tarvittavasta kielitaidosta (mikäli muu kuin ylioppilastodistus, kuten IELTS-kielitestin tulos).

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.

Vaihe 2 - Vastaus hakemukseesi

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi, saat meiltä kahden viikon kuluessa lisätietoja hakemuksesi käsittelyyn liittyen. Mikäli hakemuksesi perusteella sinua ei katsota soveltuvaksi hakijaksi, saat tiedon päätöksestämme sähköpostitse.

Vaihe 3 - Kutsu haastatteluun

Mikäli hakemuksesi ja siinä mukana olevien liitteiden perusteella sinut katsotaan soveltuvaksi hakijaksi, kutsutaan sinut haastatteluun, joka on luonteeltaan kannustava sekä hakijan omiin vahvuuksiin keskittyvä. Haastattelu kestää noin 20 minuuttia ja se pidetään Helsinki Design Schoolin tiloissa. Haastattelun avulla arvioimme hakijan soveltuvuutta koulutukseen. Haastattelun tärkeimpänä tavoitteena on tutustua hakijaan, sekä kartoittaa aitoa kiinnostusta, motivaatiota ja innostusta opiskeltavaa alaa kohtaan.

Vaihe 4 - Opintopaikkaa koskeva hyväksymiskirje ja opintopaikan vahvistaminen

Mikäli sinut valitaan opiskelemaan haluamaasi korkeakoulutukseen, lähetämme sinulle sähköisen hyväksymiskirjeen opintopaikkaa koskien.

Opintoja koskevan sähköisen hyväksymiskirjeen mukana on ohje oman opiskelupaikkasi vastaanottamiseen / opintopaikan vahvistamiseen liittyen sekä lisätietoja 350 euron varausmaksun suorittamisesta.

Vaihe 5 - Kun olet vahvistanut opintopaikkasi

Kun olet vahvistanut opintopaikkasi, lähetämme sinulle lähempänä koulutuksen alkamisajankohtaa lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen. Saat ohjeistusta esimerkiksi läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumiseen, tarvittavien todistusten mukaan ottamiseen sekä informaatiota ensimmäisten opintoviikkojen ohjelmasta.

Opintoihin liittyvät erityistarpeet

Koulutukseen hakiessaan tulee hakijan kertoa mahdollisimman tarkasti hakulomakkeessa opiskeluun liittyvistä erityistarpeistaan. Mikäli opintosi vaativat erityisjärjestelyitä tulee sinun ottaa yhteyttä kouluun ja keskustella mahdollisista järjestelyistä koulun henkilökunnan kanssa. Kun otat ajoissa jo hakuvaiheessa (suosituksena vähintään neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamisajankohtaa) yhteyttä kouluun, teemme parhaamme, jotta voisimme mahdollistaa opintosi kohtuullisten järjestelyiden ja koulun omien resurssien puitteissa.

+-

Hakulomake

Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät tästä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

+-

Koulutuksen hinta

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinnon opintomaksut ovat seuraavat:

Ensimmäinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Toinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Opintojen kokonaiskustannus on 29 800 euroa (sisältää arvonlisäveron 24%).

Opintomaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli arvonlisäveron määrä muuttuu, vaikuttaa se koulutuksen hintaan mahdollisen veron nousun verran.

Koulutusmaksut suoritetaan ennen kyseisen opintojakson alkua.

350 euron (sisältää arvonlisäveron 24%) suuruinen varausmaksu tulee maksettavaksi hakijan vahvistettua opintopaikkansa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisen opintojakson hinnassa.

Osallistumisen peruminen tai opintojen keskeytys

Mikäli et pääse osallistumaan koulutukseen, johon olet jo vastaanottanut opintopaikan, pyydämme ystävällisesti perumaan osallistumisesi mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Mikäli opiskelija peruu jo vastaanottamansa / vahvistamansa opintopaikan, ei opintopaikkaan liittyvää 350 euron ennakkovarausmaksua palauteta.

Osallistumisen voi perua viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdystä opintopaikan peruutuksesta perimme 50 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun). Ennen koulutuksen alkamisajankohtaa peruuttamatta jätetystä opintopaikasta veloitamme 100 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun).

Peruutus on aina tehtävä kirjallisena sähköpostitse info@helsinkidesignschool.fi

Mikäli opiskelija päättää keskeyttää opinnot, tulee hänelle maksettavaksi suoritettujen opintojaksojen sekä käynnissä olevan ja sitä seuraavan opintojakson hinta. Opintojaksoon osallistuminen katsotaan sitovaksi / käynnissä olevaksi, mikäli opiskelija ei ole perunut opintopaikkaa kahta viikkoa ennen uuden opintojakson alkamista.

Opintojen keskeyttämiseen liittyvä ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Pidätämme kaikki oikeudet koulutussisältöjen, opetuspaikkojen sijainnin ja opettajien mahdollisiin muutoksiin.

Koulutuksen peruuntuessa ennen sen alkamista rajoittuu Helsinki Design Schoolin vastuu jo mahdollisesti ennakkoon maksetun koulutusmaksun (sekä varausmaksun) palauttamiseen.

Lisäkustannukset

Opintojen aikana opiskelijat hankkivat itse esimerkiksi opinnoissa tarvittavia pientarvikkeita, sekä oppikirjoja tai muita vastaavia opintomateriaaleja. Opiskelijoiden on hyvä varautua myös kohtuullisiin lisäkustannuksiin, kuten esimerkiksi lyhyisiin opintovierailuihin, tulostamiseen ja kopiointiin liittyen.

Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla tulee olla oma kannettava tietokone, johon on asennettu Microsoftin Office-ohjelmistopaketti sekä internet-yhteys.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkintoon osallistuvat hankkivat omalla kustannuksellaan Adobe Creative Cloudin -ohjelmistopaketin kahdeksi vuodeksi.

Adobe Creative Cloud (sisältää yli 20 sovellusta, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign):

Ensimmäisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 20,15 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

Toisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 37,19 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

+-

Opintotuki ja -laina

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopintoihin liittyen voit hakea opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa koko opintojen ajalle. Opintotuen saamiseksi sinun tulee täyttää normaalit opintotuen saamiseen / hakemiseen liittyvät Kelan ehdot. Opintotukea voit hakea Kelan kautta.

Opintotuilla ja -lainoilla voi kattaa jopa noin 70 % opintojen opintomaksuista. Opintojen aikana koulutukseen voi saada enimmillään noin 20 000 euroa opintotukia ja -lainoja.

Mikäli suoritat opintosi määräajassa, voit hakea opintolainan hyvitystä, jonka suuruus voi olla enimmillään noin 6500 euroa. Kela maksaa opintolainahyvityksen yleensä suoraan pankille. Kela siis lyhentää opintolainaasi hyvityksen verran. Opintolainahyvityksestä ei mene veroa.

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan HOASin opiskelija-asuntoa (HOAS / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö).

Huomioithan, että mikäli vanhempasi tai isovanhempasi haluavat tukea opiskeluasi rahallisesti ja maksaa koulutuksesi tai osan siitä, ei lahjoituksesta peritä lahjaveroa, kun vanhempasi/isovanhempasi suorittavat maksun suoraan koulun tilille.

+-

Opintojen aikataulut / Academic Calendar

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -korkeakoulututkinto

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Graphic Design -tutkinnossa suoritetaan kolmen vuoden opintoja vastaavat opinnot kahdessa kalenterivuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan 180 ECTS-credits (180 opintopistettä), joka on virallisen alemman korkeakoulututkinnon laajuus.

Yksi opintovuosi pitää sisällään neljä jaksoa (term), jotka ovat syksy-, talvi-, kevät- ja kesäjakso.

Kahden vuoden opintoihin kuuluu siis kahdeksan jaksoa. Jokainen opintojakso kestää noin 10 viikkoa.

Viikkotasolla lähiopetusta (esimerkiksi luennot, workshopit, vierailut) järjestetään yhteensä noin 10-15 tuntia, joka jakautuu 3-4 arkipäivän (maanantai-torstai, noin kello 10-14) ajalle. Lähiopetuksen (contact hours) lisäksi opintoihin kuuluu olennaisena osana itsenäinen akateeminen opiskelu (esimerkiksi tentteihin lukeminen, harjoitustyöt, esseiden kirjoittaminen). Kokonaisuudessaan opinnot vaativat noin 40 tunnin viikoittaista opiskelua. Koulutuksen intensiivisyydestä johtuen emme suosittele muuta työntekoa opintojen aikana.

Opintojen alkamisajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opintoaikataulut 2022-2024 päivittyvät keväällä 2022.

+-

Jatko-opintokelpoisuus

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset antavat normaalin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin Suomessa sekä eri puolilla maailmaa. Helsinki Design Schoolin tarjoamat korkeakoulutukset ovat rinnastettavissa mihin tahansa Iso-Britanniassa myönnettäviin vastaaviin alempiin korkeakoulutuksiin.

”Students from Helsinki Design School – Higher Education who successfully complete one of the Helsinki Design School BA-programmes will receive a degree from the University of Buckingham. This degree has the same standings as other undergraduate degrees awarded by the University of Buckingham and by any other British Universities, and is recognised worldwide.”

Dr. Frances Robinson, Head of Collaborations, the University of Buckingham

+-

Visit Us!

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme. Esittelemme mielellämme tarkemmin muun muassa opintoihin liittyvää hakuprosessia, koulutusten sisältöjä, opintojen etenemistä ja suorittamista, sekä vastaamme kaikkiin muihinkin korkeakoulutoimintaamme liittyviin kysymyksiin.

Myös hakijan vanhemmat tai ystävä ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tutustumiskäynnille.

Mikäli olet kiinnostunut vierailemaan Helsinki Design Schoolissa, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Voimme sopia tutustumiskäynnin ajankohdan viestisi saatuamme. Muistathan ystävällisesti jättää yhteystietosi sekä tiedon siitä, mihin korkeakoulutukseen olet mahdollisesti kiinnostunut hakemaan, kiitos!


Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website
are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL