BA (Hons) Fashion Marketing
and Communication

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinto elää ajan hengessä mukautuen muotimaailman nopeisiin muutoksiin ja antaen valmistuville opiskelijoille vahvan lähtökohdan muodin alan työtehtävissä toimimiseen.

Suomessa ainutlaatuinen korkeakoulutus avaa ovet muodin osto- ja myyntitoiminnan, markkinoinnin, viestintä- ja suhdetoiminnan, mainonnan, trendien, tapahtumasuunnittelun, kestävän kehityksen, sosiaalisen median ja muotimedioiden parissa työskentelyyn.

Kokeneet suomalaiset ja ulkomaiset luennoitsijat, menestyneet yrittäjät sekä vierailevat huippuosaajat tuovat opetukseen erilaisia näkökulmia. Elämyksellisiin ja tasokkaisiin opetushetkiin intensiivistä ulottuvuutta tuovat kiinnostavat yritys-, tapahtuma- ja inspiraatiovierailut, jotka ovat myös arvokkaita mahdollisuuksia verkostoitua muodin alan parhaisiin toimijoihin.

Helsinki Design Schoolin Muodin markkinoinnin ja viestinnän korkeakoulututkintoon voit hakea Kelan opintotukea ja opintolainaa. Opiskelet koulutuksen ensimmäisen kolmanneksen suomen kielellä ja saat omaan opiskeluusi varmuutta. Opintoihin voit hakea ilman pääsykoetta. Saat virallisen alemman korkeakoulututkinnon suorittamalla kolmen vuoden opintoja vastaavat opintosisällöt kahdessa kalenterivuodessa!

Tutkinto: BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (Taiteen kandidaatti)

Korkeakoulu: Helsinki Design School - Higher Education

Tutkinnon myöntäjä: University of Buckingham

Koulutuksen kesto: Kaksi vuotta, kokopäiväinen opiskelu, Fast-track

Laajuus: 180 opintopistettä (180 ECTS)

Ajankohta: Alkaa syksyllä 2022. Tarkempi opintojen aloitusajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opetuskieli: suomi ja englanti

Koulutusala: Taiteiden ala (Relevant subject benchmark statement (SBS): Art and Design / QAA), FHEQ Level 6)

Hakukelpoisuus: Yleinen korkeakoulukelpoisuus. Kielitaitovaatimuksena on Suomen ylioppilastutkinnon Cum Laude -arvosana englannin kielestä (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS kielitestin tulos 6.5.

The World of Fashion: Branding, Phenomena, Social Media & Fashion Buying

Ensimmäisen opintovuoden aikana perehdytään muodin historiaan ja ilmiöihin, sekä trenditietämyksen ammattimaiseen ja kaupalliseen soveltamiseen. Opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen käsityksen globaalista muodin kentästä, sekä oppivat käyttämään muotiin liittyvää tutkimustietoa ja soveltamaan sitä muotimarkkinoinnin ja -viestinnän parissa. Vierailut johtaviin PR-toimistoihin, alan parhaisiin yrityksiin, muodin alan tapahtumiin sekä taiteen pariin tuovat arvokkaita näkökulmia muodin tekijöiden inspiraation lähteiden ja kehityksen ymmärtämiseen.

Opintojen aikana perehdytään brändäämisen, muodin myynti- ja ostotoiminnan, kuluttajien käyttäytymisen sekä vähittäiskaupan ymmärtämiseen sekä opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen. Showroomeilla tapahtuvat ostotoiminnan workshopit tuovat varmuutta aidoissa tilanteissa toimimiseen. Tuote- ja materiaalituntemuksen opetukseen kiinnostavan ulottuvuuden tuovat vierailevat designer-luennoitsijat niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Helsinki Design Schoolin vahvojen verkostojen ansiosta opiskelijat saavat mahdollisuuden kuulla ja oppia kestävän kehityksen, muodin ekologisuuden sekä digitalisaation vaikutuksista ja tulevaisuudesta arvostetuilta luennoitsijoilta. Opinnoissa perehdytään muun muassa siihen, miten läpinäkyvyys ja kuluttajien eettiset valinnat vaikuttavat muodin myyntiin ja markkinointiin, kuinka ekologiset arvot vaikuttavat trendeihin ja muotibrändeihin, ja siihen minkälaisia ympäristövaikutuksia on muodin alan tuotteilla ja palveluilla.

Onnistuneen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun etsitään näkökulmia aitojen yritysesimerkkien kautta, sosiaalisen median ammattilaisten itsensä kertomana. Opintojen aikana syvennytään kiinnostavalla tavalla esimerkiksi siihen, kuinka verkkokaupalla (e-commerce) saavutetaan menestystä, miten suunnitellaan kuluttajia kiinnostavia digimarkkinointisisältöjä, ja miten sosiaalinen media on muuttanut muodin markkinointia.

Ensimmäisen opintovuoden lopussa toteutettavan itsenäisen Fashion Marketing and Communication -projektin aikana opiskelijat pääsevät hyödyntämään oppimaansa ja kehittämään presentointi- ja kommunikointitaitojaan sekä tietämystään kaupallisten lähtökohtien soveltamisessa.

Events, Editorial Photoshoots & Public Relations and Communication

Toisen opintovuoden aikana syvennytään muodin viestintä- ja suhdetoimintaan, muotimedioihin, mainontaan, luovaan kirjoittamiseen sekä visuaaliseen kommunikointiin. Opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan editorial- ja brändikuvauksissa, jotka toteutetaan aidoissa studioympäristöissä yhteistyössä huippuvalokuvaajien, muun kuvaustiimin sekä brändien edustajien kanssa.

Viestintä- ja suhdetoimintaan sekä PR-toimistojen tehtäväkenttään perehdytään monipuolisesti syventymällä muun muassa PR-toiminnan tavoitteisiin, verkostoitumiseen, showroomien toimintoihin, sekä muodin alan tapahtumien konseptointiin ja tuottamiseen. Muodin alan yritysten viestintään syvennytään esimerkiksi viestintäsuunnitelmien ja -strategioiden parissa, sekä opitaan taitavan ja ammattimaisen viestinnän merkitys mielikuvien luomisessa sekä brändin vahvistamisessa ja rakentamisessa. Muotijournalismin opinnoissa opiskelijat tutustuvat keskeisiin muodin alan medioihin Suomessa sekä kansainvälisesti.

The Future of Fashion & Power of Sustainability

Muodin alan uusi sukupolvi vaikuttaa omilla arvoillaan ja teoillaan muodin myyntiin, markkinointiin ja viestintään. Toisen opintovuoden aikana syvennetään kestävään kehitykseen liittyvää ammattiosaamista, opitaan kriittisesti arvioimaan ekologisia arvoja ja päämääriä, sekä keinoja niiden toteuttamiseen.

Opiskelijoiden henkilökohtaisia markkinointi- ja myyntitaitoja kehitetään Collaboration-projektin aikana. Muodin alan yritysten markkinointistrategioihin, muotioikeuteen ja immateriaalioikeuksiin perehtyminen antaa valmiuksia esimiestehtävissä toimimiseen.

Opintojen lopussa tehtävä akateeminen lopputyö (kandidaatin tutkielma) antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventyä valitsemaansa muodin osa-alueeseen, tuoda esille omaa ammattiosaamistaan, luovuuttaan, ideointikykyään, sekä taitoa hyödyntää oikein valittuja lähteitä ja aineistoja. Lopputyö on ennen kaikkea mahdollisuus näyttää ja soveltaa tulevaisuuteen katsovaa, kaupallista, yrittäjämäistä ja vastuullista ajattelutapaa.

”Helsinki Design School BA (Hons) Fashion Marketing and Communication degree is clearly able to be embedded in the Finnish fashion industry and has from the outset explained how it intends to lead on sustainability and circular fashion which is an essential part of fashion education now. There is a variety and scope of modules that cover all aspects of the fashion business. This should equip students to make an informed choice in their career path when they graduate.”

Fiona Armstrong-Gibbs
Liverpool School of Art and Design / Department of Fashion
Doctor of Business Administration
Chief External Examiner, University of Westminster, 2017 – present
Quality Assurance Agencyn (QAA, englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta) ulkopuolinen tarkastaja (External Reviewer)

BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -tutkinnon tavoitteena on:

• Antaa laaja osaaminen muodin alan tuntemuksen soveltamiseen vastuullisella, innovatiivisella sekä ammattimaisella tavalla muodin markkinoinnin ja viestinnän parissa.

• Tarjota monipuoliset tiedot ja taidot muodin osto- ja myyntitoimintaan liittyen.

• Luoda vahva ammattitaito markkinointiin, brändäämiseen, konseptointiin sekä tapahtumasuunnitteluun liittyen.

• Antaa laajat taidot muodin viestintä- ja suhdetoiminnan (PR) sekä showroom-toimintojen parissa työskentelyyn.

• Muodostaa kokonaisvaltainen käsitys muodin historiasta, ilmiöistä, sekä kulttuurillisista viitekehyksistä.

• Perehdyttää trendien kriittiseen tarkasteluun, analysointiin sekä niiden kaupalliseen hyödyntämiseen.

• Muodostaa vahva näkemys digitalisaation vaikutuksista muotiteollisuudessa.

• Luoda ammattimainen osaaminen sekä ymmärrys kestävästä kehityksestä muodin alaan liittyen.

• Kehittää ja vahvistaa opiskelijan kaupallista osaamista sekä yrittäjämäistä ja luovaa ajattelua.

• Antaa monipuoliset taidot tiimityöskentelyyn, sekä suulliseen ja kirjalliseen presentointiin.

• Kehittää opiskelijan akateemisia taitoja tieteelliseen kirjoittamiseen, lähteiden hyödyntämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä akateemiseen jatko-opiskeluun liittyen.

PROGRAMME STRUCTURE © HELSINKI DESIGN SCHOOL - HIGHER EDUCATION


YEAR ONE

Term 1 / Autumn Term

The Business of Fashion – Fashion Marketing Fundamentals 7.5 ECTS
Introduction to Fashion Industry 7.5 ECTS
Cultural and Historical Studies of Fashion – Fashion Research 7.5 ECTS

Term 2 / Winter Term

Fashion Branding 7.5 ECTS
Trends and Fashion 7.5 ECTS
Consumer Behaviour 7.5 ECTS

Term 3 / Spring Term

Fashion Buying 7.5 ECTS
Fashion Retail 7.5 ECTS
Fashion Product 5 ECTS
Introduction to Independent Project 2.5 ECTS

Term 4 / Summer Term

Independent Fashion Marketing and Communication Project 7.5 ECTS
Social Media, Digital Marketing and Fashion E-Commerce 15 ECTS


YEAR TWO

Term 5 / Autumn Term

Fashion Journalism and Fashion Media with Creative Writing 7.5 ECTS
Fashion Public Relations and Communication 7.5 ECTS
Visual Communication • Fashion Images • Photography and Styling Concepts 7.5 ECTS

Term 6 / Winter Term

Fashion and Lifestyle • Advertising, Campaigns and Event Management 7.5 ECTS
Fashion Law and Business 7.5 ECTS
Fashion Collaborations / Industry Project 7.5 ECTS

Term 7 / Spring Term

Fashion Marketing Strategies 7.5 ECTS
Sustainability • Future of Fashion 7.5 ECTS
Final Project: Fashion Marketing and Communication*

Term 8 / Summer Term

Final Project: Fashion Marketing and Communication 22.5 ECTS*
Innovations, Career and Entrepreneurship 7.5 ECTS

+-

Luennoitsijoina suomalaiset ja kansainväliset muodin alan osaajat

Opettajina Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinnossa toimivat suomalaiset ja kansainväliset luennoitsijat muodin alalta.

Akateemista opetustaustaa omaavat luennoitsijamme johdattavat opiskelijat muodin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden pariin. Kiinnostavia näkökulmia opetussisältöihin tuovat vierailevat alan ammattilaiset, joilla on vahvaa kokemusta yritysten (kuten muotitalot ja -brändit, PR-toimistot, maahantuojat, tavaratalot, muotimediat) johtotehtävistä, sekä monipuolista kaupallista ammattitaitoa muodin myyntiin, markkinointiin, ostotoimintaan, viestintä- ja suhdetoimintaan, tuotetuntemukseen, trendeihin sekä muotisuunnitteluun liittyen. Mukana luennoimassa ovat myös innostavat muodin alan yrittäjät.

Opiskelijoitamme heidän urallaan oikeaan suuntaan kannustavilla luennoitsijoillamme on laaja kontaktipinta muihin alalla toimiviin tekijöihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

+-

Uramahdollisuudet

BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinto antaa erinomaiset lähtökohdat työllistyä haluttuihin muodin alan työpaikkoihin sekä luoda innostavaa uraa kiehtovassa muodin maailmassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Opintojen aikana saatu osaaminen antaa pätevyyden toimia muun muassa muotimarkkinoinnin ja -viestinnän tehtävissä suomalaisissa ja kansainvälisissä alan yrityksissä (Fashion Merchandiser, Marketing Manager, Buyer, Retail Manager, Brand Manager, and Sales Manager), muodin viestinnän ja suhdetoiminnan (PR) parissa (Strategic Planner, Fashion Trend Forecaster, Communications Manager, Publicist, Account Manager, Client Director, Showroom Manager), muotitapahtumien tuottajana ja tapahtumatuotantoyrityksissä (Exhibition and Event Planner, Event Manager), sekä muotimedioiden parissa (Fashion Editor, Journalist). Opinnot antavat myös vahvan osaamisen muodin alan freelancerina sekä yrittäjänä toimimiseen.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinto sopii erinomaisesti muun muassa ylioppilaspohjalta opintonsa aloittaville. Opinnot antavat myös vahvat lähtökohdat jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla.

Koska koulutukseen voi hakea ilman pääsykoetta ja valmistuminen kestää kaksi vuotta, on sinulla mahdollisuus päästä nopeammin luomaan omaa arvokasta työuraasi tai jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon.

+-

Buckinghamin yliopisto

Helsinki Design Schoolin omat korkeakoulutukset on validoinut tasokas University of Buckingham, joka on Iso-Britannian vanhin yksityinen yliopisto (www.buckingham.ac.uk). Buckinghamin yliopisto on Iso-Britannian ainoa yksityinen yliopisto, joka on saanut Englannin kuningattaren myöntämän Royal Charterin.

Akateemisesti korkealle arvostettu Buckinghamin yliopisto on palkittu muun muassa laadukkaasta opetuksestaan.


Helsinki Design Schoolin yhteistyö tasokkaan Buckinghamin yliopiston kanssa mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sekä virallisten korkeakoulutusten järjestämisen ja tarjoamisen. Buckinghamin yliopistosta saatavan tuen kautta Helsinki Design Schoolin omia korkeakoulutuksia voidaan myös säännöllisesti arvioida, kehittää ja valvoa julkisesti tunnustettujen ja arvostettujen toimijoiden alaisuudessa.

+-

Korkeat laatuvaatimukset

Helsinki Design Schoolin omien korkeakoulutusten laatustandardeja valvoo Quality Assurance Agency QAA (englantilaisten yliopistojen laadunvalvonta, www.qaa.ac.uk/en) sekä Buckinghamin yliopisto (www.buckingham.ac.uk).


Helsinki Design Schoolille myönnettiin korkeakoulutusten järjestämisoikeus vaativan validointiprosessin jälkeen. Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset on hyväksytty ja tarkastettu muun muassa Buckinghamin yliopiston Senaatin, Executive Committeen, School Learning and Teaching Committeen, School Boardin sekä ulkopuolisten akateemisten tarkastajien (Quality Assurance Agency External Reviewers) toimesta.

+-

Hakukelpoisuus

Lähettämäsi hakulomakkeen perusteella arvioimme valmiuksiasi korkeakouluopintoihin sekä soveltuvuuttasi hakemaasi koulutukseen. Jokainen korkeakoulu­tuksiimme saapuva hakemus arvioidaan huolellisesti ja yksilöllisesti, ottaen huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäansiosi (esimerkiksi muut opintotodistukset, työtodistukset, harrastukset) sekä kiinnostuksen kohteesi.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai olet suorittanut vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon tai ulkomaisen koulutuksen, joka koulutuksen suoritusmaassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Voidaksesi hakea Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin tulee sinun olla täysi-ikäinen opintojen alkaessa.

Kielitaitovaatimukset

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinnossa suoritat opintojen ensimmäisen kolmanneksen koko koulutuksesta suomen kielellä. Kaksi viimeistä kolmannesta opiskellaan englannin kielellä. Opintojen aloitus suomen kielellä helpottaa uusien asioiden sekä opiskelukäytäntöjen ja tavoitteiden omaksumista. Opintojen edetessä vaihtuu opiskelukieleksi englanti.

Englannin kielen osaaminen antaa valmiuksia ulkomailla työskentelyyn ja mahdolliseen jatko-opiskeluun. Opintojen alkuvaiheessa tuemme ja rohkaisemme opiskelijoitamme englannin kielen taitojen kartuttamisessa ja tarjoamme vapaaehtoista kieliopetusta niille opiskelijoille, jotka tätä toivovat.

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin pääsyvaatimuksena on suomalaisen ylioppilastutkinnon englannin kielen Cum Laude -arvosana (lukion kielivalintana A-englanti) tai IELTS-kielitestin tulos 6.5. Mikäli tarvitset lisätietoja IELTS-kielitestin suorittamisesta, ohjeistamme sinua mielellämme.

+-

Hakeminen

Kuinka haen Helsinki Design Schoolin korkeakoulutuksiin?

Hakeminen tapahtuu verkkosivujemme kautta lähetettävällä hakulomakkeella. Seuraavassa on hakuprosessiin liittyvää hyödyllistä tietoa, joka helpottaa kaikkien tarvittavien kohtien huomioimista.

Oletko vasta valmistumassa ylioppilaaksi tai muusta hakukelpoisuuden täyttävästä koulutuksesta?

Mikäli olet vasta suorittamassa ylioppilastutkintoa tai valmistumassa muusta koulutuksesta, ja saat opinnoistasi todistuksen vasta myöhemmin, voit jo nyt hakea haluamaasi Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukseen ja täydentää hakemustasi myöhemmin esimerkiksi ylioppilastodistuksen osalta. Hakemuksessasi voi kertoa, että olet vasta suorittamassa esimerkiksi ylioppilastutkintoa. Hakemukseesi kuuluvat täydentävät liitteet voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi. Voit otsikoida viestisi ”Liite korkeakouluhakemukseeni”.

Hakuaika:

Haku syksyllä 2022 alkaviin korkeakoulutuksiin alkaa keväällä 2022.

Hakuprosessissa on viisi vaihetta:

Vaihe 1 - Hakulomake

Hakeminen korkeakoulutuksiimme tapahtuu lähettämällä hakemus verkkosivujemme kautta. Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät täältä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat dokumentit, joita ovat:

  • Kopiot/kopio aikaisemmista opintotodistuksista, kuten ylioppilastodistuksesta.
  • Noin 500 sanan laajuinen motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi haet kyseiseen koulutukseen, kuinka uskot hyötyväsi opinnoista, mitkä ovat vahvuuksiasi, ja minkälaisia tavoitteita sinulla on koulutusalaasi liittyen tulevaisuudessa.
  • Todistus tarvittavasta kielitaidosta (mikäli muu kuin ylioppilastodistus, kuten IELTS-kielitestin tulos).

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.

Vaihe 2 - Vastaus hakemukseesi

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi, saat meiltä kahden viikon kuluessa lisätietoja hakemuksesi käsittelyyn liittyen. Mikäli hakemuksesi perusteella sinua ei katsota soveltuvaksi hakijaksi, saat tiedon päätöksestämme sähköpostitse.

Vaihe 3 - Kutsu haastatteluun

Mikäli hakemuksesi ja siinä mukana olevien liitteiden perusteella sinut katsotaan soveltuvaksi hakijaksi, kutsutaan sinut haastatteluun, joka on luonteeltaan kannustava sekä hakijan omiin vahvuuksiin keskittyvä. Haastattelu kestää noin 20 minuuttia ja se pidetään Helsinki Design Schoolin tiloissa. Haastattelun avulla arvioimme hakijan soveltuvuutta koulutukseen. Haastattelun tärkeimpänä tavoitteena on tutustua hakijaan, sekä kartoittaa aitoa kiinnostusta, motivaatiota ja innostusta opiskeltavaa alaa kohtaan.

Vaihe 4 - Opintopaikkaa koskeva hyväksymiskirje ja opintopaikan vahvistaminen

Mikäli sinut valitaan opiskelemaan haluamaasi korkeakoulutukseen, lähetämme sinulle sähköisen hyväksymiskirjeen opintopaikkaa koskien.

Opintoja koskevan sähköisen hyväksymiskirjeen mukana on ohje oman opiskelupaikkasi vastaanottamiseen / opintopaikan vahvistamiseen liittyen sekä lisätietoja 350 euron varausmaksun suorittamisesta.

Vaihe 5 - Kun olet vahvistanut opintopaikkasi

Kun olet vahvistanut opintopaikkasi, lähetämme sinulle lähempänä koulutuksen alkamisajankohtaa lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen. Saat ohjeistusta esimerkiksi läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumiseen, tarvittavien todistusten mukaan ottamiseen sekä informaatiota ensimmäisten opintoviikkojen ohjelmasta.

Opintoihin liittyvät erityistarpeet

Koulutukseen hakiessaan tulee hakijan kertoa mahdollisimman tarkasti hakulomakkeessa opiskeluun liittyvistä erityistarpeistaan. Mikäli opintosi vaativat erityisjärjestelyitä tulee sinun ottaa yhteyttä kouluun ja keskustella mahdollisista järjestelyistä koulun henkilökunnan kanssa. Kun otat ajoissa jo hakuvaiheessa (suosituksena vähintään neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamisajankohtaa) yhteyttä kouluun, teemme parhaamme, jotta voisimme mahdollistaa opintosi kohtuullisten järjestelyiden ja koulun omien resurssien puitteissa.

+-

Hakulomake

Hakulomakkeen kaikkiin korkeakoulutuksiimme löydät tästä. Hakulomakkeessa on lisätietoja esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen sekä tarvittavien liitteiden lisäämiseen.

+-

Koulutuksen hinta

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication korkeakoulututkinnon opintomaksut ovat seuraavat:

Ensimmäinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Toinen opintovuosi

Ensimmäinen opintojakso (Autumn Term) 3 725 €
Toinen opintojakso (Winter Term) 3 725 €
Kolmas opintojakso (Spring Term) 3 725 €
Neljäs opintojakso (Summer Term) 3 725 €

Opintojen kokonaiskustannus on 29 800 euroa (sisältää arvonlisäveron 24%).

Opintomaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Mikäli arvonlisäveron määrä muuttuu, vaikuttaa se koulutuksen hintaan mahdollisen veron nousun verran.

Koulutusmaksut suoritetaan ennen kyseisen opintojakson alkua.

350 euron (sisältää arvonlisäveron 24%) suuruinen varausmaksu tulee maksettavaksi hakijan vahvistettua opintopaikkansa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisen opintojakson hinnassa.

Osallistumisen peruminen tai opintojen keskeytys

Mikäli et pääse osallistumaan koulutukseen, johon olet jo vastaanottanut opintopaikan, pyydämme ystävällisesti perumaan osallistumisesi mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Mikäli opiskelija peruu jo vastaanottamansa / vahvistamansa opintopaikan, ei opintopaikkaan liittyvää 350 euron ennakkovarausmaksua palauteta.

Osallistumisen voi perua viimeistään 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdystä opintopaikan peruutuksesta perimme 50 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun). Ennen koulutuksen alkamisajankohtaa peruuttamatta jätetystä opintopaikasta veloitamme 100 % ensimmäisen opintojakson hinnasta (joka sisältää 350 euron varausmaksun).

Peruutus on aina tehtävä kirjallisena sähköpostitse info@helsinkidesignschool.fi

Mikäli opiskelija päättää keskeyttää opinnot, tulee hänelle maksettavaksi suoritettujen opintojaksojen sekä käynnissä olevan ja sitä seuraavan opintojakson hinta. Opintojaksoon osallistuminen katsotaan sitovaksi / käynnissä olevaksi, mikäli opiskelija ei ole perunut opintopaikkaa kahta viikkoa ennen uuden opintojakson alkamista.

Opintojen keskeyttämiseen liittyvä ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Pidätämme kaikki oikeudet koulutussisältöjen, opetuspaikkojen sijainnin ja opettajien mahdollisiin muutoksiin.

Koulutuksen peruuntuessa ennen sen alkamista rajoittuu Helsinki Design Schoolin vastuu jo mahdollisesti ennakkoon maksetun koulutusmaksun (sekä varausmaksun) palauttamiseen.

Lisäkustannukset

Opintojen aikana opiskelijat hankkivat itse esimerkiksi opinnoissa tarvittavia pientarvikkeita (kuten muistiinpanovälineitä), sekä oppikirjoja tai muita vastaavia opintomateriaaleja. Opiskelijoiden on hyvä varautua myös kohtuullisiin lisäkustannuksiin, kuten esimerkiksi lyhyisiin opintovierailuihin, tulostamiseen ja kopiointiin liittyen.

Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla tulee olla oma kannettava tietokone, johon on asennettu Microsoftin Office-ohjelmistopaketti sekä internet-yhteys.

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkintoon osallistuvat hankkivat omalla kustannuksellaan Adobe Creative Cloudin -ohjelmistopaketin kahdeksi vuodeksi.

Adobe Creative Cloud (sisältää yli 20 sovellusta, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign):

Ensimmäisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 20,15 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

Toisen opintovuoden opiskelijaversion hinta on 37,19 € (sis.alv.) / kuukausi (Adoben hinta 1.1.2021).

+-

Opintotuki ja -laina

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopintoihin liittyen voit hakea opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa koko opintojen ajalle. Opintotuen saamiseksi sinun tulee täyttää normaalit opintotuen saamiseen / hakemiseen liittyvät Kelan ehdot. Opintotukea voit hakea Kelan kautta.

Opintotuilla ja -lainoilla voi kattaa jopa noin 70 % opintojen opintomaksuista. Opintojen aikana koulutukseen voi saada enimmillään noin 20 000 euroa opintotukia ja -lainoja.

Mikäli suoritat opintosi määräajassa, voit hakea opintolainan hyvitystä, jonka suuruus voi olla enimmillään noin 6500 euroa. Kela maksaa opintolainahyvityksen yleensä suoraan pankille. Kela siis lyhentää opintolainaasi hyvityksen verran. Opintolainahyvityksestä ei mene veroa.

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan HOASin opiskelija-asuntoa (HOAS / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö).

Huomioithan, että mikäli vanhempasi tai isovanhempasi haluavat tukea opiskeluasi rahallisesti ja maksaa koulutuksesi tai osan siitä, ei lahjoituksesta peritä lahjaveroa, kun vanhempasi/isovanhempasi suorittavat maksun suoraan koulun tilille.

+-

Opintojen aikataulut / Academic Calendar

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -korkeakoulututkinto

Helsinki Design Schoolin BA (Hons) Fashion Marketing and Communication -tutkinnossa suoritetaan kolmen vuoden opintoja vastaavat opinnot kahdessa kalenterivuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan 180 ECTS-credits (180 opintopistettä), joka on virallisen alemman korkeakoulututkinnon laajuus.

Yksi opintovuosi pitää sisällään neljä jaksoa (term), jotka ovat syksy-, talvi-, kevät- ja kesäjakso.

Kahden vuoden opintoihin kuuluu siis kahdeksan jaksoa. Jokainen opintojakso kestää noin 10 viikkoa.

Viikkotasolla lähiopetusta (esimerkiksi luennot, workshopit, vierailut) järjestetään yhteensä noin 10-15 tuntia, joka jakautuu 3-4 arkipäivän (maanantai-torstai, noin kello 10-14) ajalle. Lähiopetuksen (contact hours) lisäksi opintoihin kuuluu olennaisena osana itsenäinen akateeminen opiskelu (esimerkiksi tentteihin lukeminen, harjoitustyöt, esseiden kirjoittaminen). Kokonaisuudessaan opinnot vaativat noin 40 tunnin viikoittaista opiskelua. Koulutuksen intensiivisyydestä johtuen emme suosittele muuta työntekoa opintojen aikana.

Opintojen alkamisajankohta päivittyy keväällä 2022.

Opintoaikataulut 2022-2024 päivittyvät keväällä 2022.

+-

Jatko-opintokelpoisuus

Helsinki Design Schoolin korkeakoulutukset antavat normaalin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin Suomessa sekä eri puolilla maailmaa. Helsinki Design Schoolin tarjoamat korkeakoulutukset ovat rinnastettavissa mihin tahansa Iso-Britanniassa myönnettäviin vastaaviin alempiin korkeakoulutuksiin.

”Students from Helsinki Design School – Higher Education who successfully complete one of the Helsinki Design School BA-programmes will receive a degree from the University of Buckingham. This degree has the same standings as other undergraduate degrees awarded by the University of Buckingham and by any other British Universities, and is recognised worldwide.”

Dr. Frances Robinson, Head of Collaborations, the University of Buckingham

+-

Visit Us!

Helsinki Design Schoolin korkeakouluopinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme. Esittelemme mielellämme tarkemmin muun muassa opintoihin liittyvää hakuprosessia, koulutusten sisältöjä, opintojen etenemistä ja suorittamista, sekä vastaamme kaikkiin muihinkin korkeakoulutoimintaamme liittyviin kysymyksiin.

Myös hakijan vanhemmat tai ystävä ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tutustumiskäynnille.

Mikäli olet kiinnostunut vierailemaan Helsinki Design Schoolissa, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkidesignschool.fi

Voimme sopia tutustumiskäynnin ajankohdan viestisi saatuamme. Muistathan ystävällisesti jättää yhteystietosi sekä tiedon siitä, mihin korkeakoulutukseen olet mahdollisesti kiinnostunut hakemaan, kiitos!


Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website
are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.

Secured with SSL